Osaksi vapaaehtoistyötä

Olen viimeistä harjoittelua tekevä sosionomiopiskelija, joka on kuluneen syksyn aikana ollut mukana Joensuun Pelastakaa Lapset ry:n toiminnassa. Pelastakaa Lasten toimintaan osallistuminen on ollut ensimmäinen virallinen kosketuspintani yhdistysten pyörittämään vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistyön vaikuttava puoli on se, että toimintaan osallistuminen syntyy ihmisen omista mielenkiinnonkohteista ja halusta auttaa. Vapaaehtoinen saa itse määritellä, kuinka paljon haluaa itsestään ja ajastaan antaa toiminnalle. Oman innokkuuteni ansiosta olen päässyt olemaan monessa toiminnassa mukana. Erityisesti kuitenkin Minä olen tärkeä! -pienryhmissä sekä Myö Yhessä -perheretkillä, jotka ovat yksiä tärkeimmistä paikallisyhdistyksen ylläpitämistä palveluista. Tarkempaa tietoa näistä pääset lukemaan täältä: Toimintamme

Yhteiskuntatasolla vapaaehtoistoiminnan voidaan katsoa lisäävän sosiaalista pääomaa eli ihmisten sosiaalisia verkostoja, luottamusta ja yhteisöjen toimintaa. Ihmisten keskinäinen luottamus sekä yhdessä toimiminen puolestaan lisäävät yleistä hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Vapaaehtoistoimintaan osallistumalla voit edistää yhteiskunnan hyvinvointia sekä auttaa niitä, jotka ovat avun tarpeessa. Vapaaehtoisena toimiminen on myös suuri taloudellinen säästö Suomelle. Tutkimusten mukaan vapaaehtoisten ja yhdistysten tarjoamat palvelut säästävät vuosittain kymmeniä miljoonia euroja. Pienryhmissä ja perheretkillä toimimisen ansioista pääsee työskentelemään kaiken ikäisten ja -taustaisten ihmisten kanssa. Perheretkillä pääsee kosketuksiin huoltajiin ja heidän lapsiinsa, kun taas pienryhmissä keskitytään nuorten kanssa työskentelyyn. Molemmissa toiminnoissa painottuu ihmisten aito kohtaaminen.

Silmiin katsomisen, hymyn ja kysymyksen ”Mitä sinulle kuuluu tänään?” voima on suuri. Huoltajien voi nähdä huokaisevan helpotuksesta, kun joku huomaa kysyä hänen vointiaan. Takana voi olla raskas viikko lasten kanssa ja arjen pyörittämistä vähillä voimavaroilla. Pienryhmätoiminnoissa hiljainen nuori vastaa joka kerta yhdellä sanalla ”hyvää”. Suupielessä kuitenkin kareilee pieni hymy, jonka kerkeää vain tarkkasilmäinen nähdä. Nämä pienet vivahteet vuorovaikutustilanteissa välittävät viestiä vapaaehtoistoiminnan tärkeydestä sekä vahvistavat vapaaehtoisena toimimisen merkitystä itselle. Oma hyvinvointi lisääntyy, kun saa tuottaa iloa sekä hyvinvoinnin kokemuksia muille ihmisille.

Henna-Maria Piippo