Logo lista.

Syyskokous 16.11.2023 klo 18

Tervetuloa päättämään yhdistyksen asioista

Syyskokouksessa käsittelemme tulevan vuoden tärkeät asiat: Alapuolelta löydät kokouksen esityslistan eli käsiteltävät asiat ja muut kokoukseen liittyvät asiat.

Jos olet uusi jäsen tai jäsenyydestä kiinnostunut, kerromme toiminnastamme. Kokouksen jälkeen on myös mahdollista keskustella, mitä odotuksia, toimintaehdotuksia tai ideoita mukana olijoilla on.

KUTSU

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Aika: 16.11.2023 klo 18.00

Paikka: Perheentalo Onni ja Ilona, Pohjolankatu 6 L 6, Iisalmi

Käsiteltävät ja päätettävät vuotta 2024 koskevat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät
7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Siinä tapauksessa ota yhteys puheenjohtajaan viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Tervetuloa!
Iisalmessa 9.8.2023

Hallitus