Logo lista.

Syyskokous ti 21.11.2023

Tervetuloa syyskokoukseen ja mukaan toimintaan! Kahvitarjoilu.

Sääntömääräiset kokoukset kaksi kertaa vuodessa ovat yhdistyksen tärkeimpiä kokouksia. Niistä määrätään laissa ja säännöissä. Syyskokouksessa käsitellään tulevan vuoden toimintaa ja päätetään mm. toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksuista. Lisäksi päätetään yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan toiminnan- ja tilintarkastajat.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
  ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen
  jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät
 7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten
  tilalle.
 8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
  tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Nähdään syyskokouksessa!