Hae tukea lapselle

Lapsi jalkapallo kainalossa.

Huittisten Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelman säännöt

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Avustuspäätöksissä ja avustusten maksatuksissa noudatetaan harkinnanvaraisuutta ja huomioidaan tapauskohtaiset erityispiirteet.

Hakemus tehdään kalenterivuosittain. Tämä koskee myös aiemmin ohjelmassa mukana olleita, joiden pitää myös tehdä uusi hakemus kalenterivuosittain.

Huittisten Pelastakaa Lapset ry:lle hakemuksia voivat lähettää huittislaiset ja lähipaikkakuntien asukkaat.

Hakuajat:
8.1. – 25.2.2024
15.4 – 19.5.2024
5.8 – 28.8.2024
2.9 – 22.9.2024
7.10 – 27.10.2024

Otamme vastaan hakemuksia hakuaikojen puitteissa. Muina aikoina hakemuksia ei käsitellä. Hakemus täytetään pdf-lomakkeeseen (linkit lomakkeisiin alempana sivulla) ja toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen huittinen@pelastakaalapset.net. Allekirjoitusta hakemukseen ei välttämättä tarvitse laittaa. Otamme hakemuksia vastaan vain sähköpostitse. Myös kaikki ohjelmaan liittyvät tiedustelut suoraan yhdistyksen sähköpostiin.

Hakuajan päätyttyä yhdistys käsittelee hakemukset kokouksessaan. Hakijoille ilmoitetaan vastaus hakemukseen sähköpostitse kokouksen jälkeen, noin viikon kuluttua hakuajan päättymisestä.

Ohjelmaan mukaan hyväksyttävät toimittavat tarvittavat kuitit ja tiedot yhdistykselle sähköpostiin. Kaikkien kuittien ja tositteiden on oltava helposti ja selkeästi luettavassa sekä tulostettavassa muodossa. Paras muoto on pdf. Mikäli käytetään puhelinkuvia, otetaan kuva valkoista taustaa vasten ja huolehditaan, että kuvassa näkyy selkeästi koko lasku tai kuitti. Tositteesta (kuitista) on oltava nähtävissä kaikki oleelliset tiedot, kuten maksun saaja, avustuksen saaja sekä tiedot siitä, mitä lasku koskee. Tarvittaessa voimme pyytää lisäselvityksiä.

Ensisijaisesti maksu suoritetaan laskua vastaan laskuttajalle, esimerkiksi urheiluseuralle tai vastaavalle. Mikäli se ei ole mahdollista, voidaan todennettavissa olevia kuitteja tai laskuja vastaan maksaa avustus myös suoraan avustettavalle / huoltajalle. Tällöin tarvitsemme alkuperäisten maksutositteiden lisäksi myös kuitin maksetusta laskusta (esimerkiksi verkkopankista kuitista otettu kuvakaappaus).

Mikäli kuitti / muu tosite on epäselvä mistä tahansa syystä, emme voi sitä vastaan tukea maksaa. Tässä tapauksessa pyydämme uutta tositetta, mikä saattaa viivästyttää tuen maksua.

Välinehankinnoista sovitaan tapauskohtaisesti. Ensisijaisesti harrastuksiin liittyvät välinehankinnat tehdään maksuosoituksen mukaan Huittisten Kesportista. Avustettava saa tarkemmat ohjeet tapauskohtaisesti.

Huomioithan, että yhdistyksemme toimii vapaaehtoisvoimin.

Harrastustuki   

 Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen. 

Avustusta voi saada vain harrastuksen kannalta välttämättömiin hankintoihin, emme maksa esimerkiksi posti-, laskutus- tai matkakuluja.

Eväitä Elämälle -ohjelmaan liittyviä lisäkysymyksiä voi esittää sähköpostitse: huittinen@pelastakaalapset.net.

Huom! Hakemukset vain sähköpostitse!

Hakemus täytetään pdf-lomakkeeseen (linkki alla) ja toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen huittinen@pelastakaalapset.net. Allekirjoitusta hakemukseen ei välttämättä tarvitse laittaa.

Otamme vastaan avustuksia hakuaikojen puitteissa (löytyvät sivun yläosasta).

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.

Eväitä Elämälle -ohjelmaan liittyviä lisäkysymyksiä voi esittää sähköpostitse: huittinen@pelastakaalapset.net.

Huom! Hakemukset vain sähköpostitse!

Hakemus täytetään pdf-lomakkeeseen (linkki alla) ja toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen huittinen@pelastakaalapset.net. Allekirjoitusta hakemukseen ei välttämättä tarvitse laittaa.

Otamme vastaan avustuksia hakuaikojen puitteissa (löytyvät sivun yläosasta).

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2022

Logo kaksi lasta.

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä yli 1 milj. euroa
Logo kaksi ihmistä.

Tukea harrastuksiin

1891 lasta sai harrastustukea
Logo lehti.

Tukea opiskeluun

270 lasta sai oppimateriaalitukea
Logo sijaintimerkki.

60 yhdistystä mukana

Tietosuojaseloste