Vuoden lapsellinen teko -diplomi

Huittisten Pelastakaa Lapset ry:llä on perinteenä myöntää marraskuussa Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi Vuoden lapsellinen teko -diplomi. Diplomi myönnetään paikalliselle toimijalle tai yhteisölle, joka on edistänyt paikkakunnallamme lapsen oikeuksia.

Vuonna 2023 diplomi myönnettiin Huittisten kirjastopalveluille. Lapsen oikeuksien teemana on ‘Lapsella on oikeus hyvinvointiin’ vuonna 2023. Yhtenä perustelunamme diplomin myöntämiselle oli se, että Kirjasto on hyvinvoinnin tekijä, tuottaja ja kehittäjä. Perusteluina olivat myös:
– Lapset ja nuoret ovat tervetulleita kirjastoihin ja heitä odotetaan
– Tilat ja tapahtumat ovat lapsia varten luotuja ja tilojen viihtyvyyteen lapsinäkökulmasta on panostettu
– Toiminnan keskiössä on lapsimyönteisyys
– Kirjastoihin on helppo tulla
– Kirjastopalvelut tekevät vahvaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, mikä vahvistaa lapsia varten tuotettuja palveluita ja tapahtumia

Lapsellinen teko -tunnustus
Kuvassa oikealla Huittisten Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Anni Tormas, vasemmalla Huittisten Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja Maria Kankaanranta ja keskellä hallituksen jäsen Mira Akkanen.

‘Lapsella on oikeus turvallisuuteen’ oli vuonna 2022 Lapsen oikeuksien viikon teemana. Vuoden 2022 lapsellinen teko -diplomi myönnettiin Anne Heinoselle kiitoksena siitä pyyteettömästä työstä, mitä hän tekee lasten ja perheiden puolesta. Anne on työskennellyt turvallisuuden eteen jo pitkän aikaa, auttanut paikallisesti ja myös organisoinut erilaisia keräyksiä – sekä lähelle että kauemmaksikin.

”Kiitos, hyvin kaunis huomionosoitus. Minulla on hyvä auttajien ryhmä, joiden kanssa asiat hoituvat tehokkaasti ja ketterästi.” – Anne Heinonen kertoi diplomin myöntämisen jälkeen.

Vuoden 2021 lapsellinen teko -diplomi myönnettiin Silja Haavistolle, joka toimii Huittisten seurakunnan lapsityönohjaajana. Silja tekee arvokasta työtä lasten parissa, hän arvostaa jokaista lasta ja haluaa edistää lasten oikeuksia sekä kunnioittaa jokaista. Lisäksi Silja tekee aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja on muutenkin monin eri tavoin aktiivinen.

Ensimmäinen Vuoden lapsellinen teko -diplomi myönnettiin vuonna 2020 Huittisten Nuorisovaltuustolle. Perusteluina mm. Nuorisovaltuuston merkittävä rooli lasten ja nuorten äänen kuulumisessa kaupungin virallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto myös osallistaa nuoria toimintaansa sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia.