Mielipidekirjoitus: Yhä useamman lapsen arki on kriisissä, myös Lahden alueella

Elinkustannusten ja ruuan hintojen nousu ovat heikentäneet perheiden toimeentuloa. Erityisesti pienituloisissa elämäntilanteissa on jouduttu tinkimään arkisista tarpeista kustannusten noustessa. 

”On myös päiviä, kun ei vaan oo ruokaa, koska ei oo rahaa ja kaikki on niin kallista.” 

Pelastakaa Lasten teettämän Lapsen ääni -kyselyn tulokset kertovat lapsiperheiden toimeentulovaikeuksista. Pienituloisten perheiden lapsista 90 % koki, että perheellä on vaikeuksia selviytyä menoista ja 14 % lapsista kertoi, ettei perheellä ole riittävästi ruokaa. 

Lasten arjen puutteet voivat olla merkittäviä. Lapset kertovat kyselyssä, että ruokaa ei riitä jokaiselle aterialle, syödään samaa makaronia ja puuroa useita päiviä, hedelmiä tai lihaa ei voida ostaa. Hintojen nousu on lisännyt pienituloisten perheiden ahdinkoa, vienyt voin leivältä, sekä maidon kaapista. Usein kokonainen ateria jää lapsilta ja vanhemmilta väliin. 

“Kun hinnat ovat nousseet, vanhemmilla ei ole ollut rahaa esim kunnon ruokaan tai   on joutunut tekemään niin, että vanhemmat ei syö, jotta lapset saa ruokaa”, kyselyyn vastannut lapsi kommentoi.

Vapaaehtoisvoimin toimivat paikallisyhdistykset peräänkuuluttavat hyvinvointialuiden vastuuta

Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset tukevat vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia perheitä ja näkevät perheiden arjen vaikeudet läheltä. Myös Lahden alueella tarve erilaisille tukimuodoille, kuten jakamillemme harrastustuelle ja ruokalahjakorteille on ollut suurta ja hakijaperheitä on yhä enemmän. 

Vuonna 2022 Pelastakaa Lapset ry:n Lahden paikallisyhdistys jakoi Lahden alueelle erilaisia tukia lähes 26 000 euroa. Yhdistyksen tarjoama apu on tullut usein hyviin akuuttiin tarpeeseen, kyselyssäkin esiin nousseiden tilanteiden kaltaisissa tapauksissa, joissa lapsi ei ole voinut harrastaa mitään kalliiden harrastusmaksujen takia. 

”Sellainen harrastus, josta maksetaan satanen syksyllä ja sen jälkeen sitä saa harrastaa seuraavaan kesään asti, jätettiin minulta pois rahan säästön takia”, kertoi kyselyyn vastannut lapsi. 

Me Lahden Pelastakaa Lapset ry:n vapaaehtoiset pyrimme tukemaan perheitä parhaamme mukaan, mutta ensisijaisesti Päijät-Hämeen hyvinvointialueen on taattava riittävät palvelut. On varmistettava, että toimeentuloon tukea tarvitsevat perheet tunnistetaan ja heille suunnatut sosiaalipalvelut ovat riittäviä ja oikea-aikaisia. 

Myös sosiaaliturvan tason tulee olla riittävä, jotta pienituloisten perheiden toimeentulo on ylipäätään mahdollista. Hyvinvointialueiden tulee varata riittävästi resursseja täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen ahdingon helpottamiseksi. 

Jokaisella lapsella on oikeus kasvuun ja kehitykseen, hyvinvoivaan lapsuuteen ja valoisaan tulevaisuuteen, mutta myös riittävään elintasoon ja sosiaaliturvaan, YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hengessä. Päijät-Hämeen lapsilla on oltava riittävästi ruokaa ja vanhempien tulee saada tukea toimeentuloon ja vanhemmuuteen. 

Lahden Pelastakaa Lapset ry:n hallitus 

Lapsen ääni -kysely

Vuoden 2023 Lapsen ääni -kyselyyn vastasi 1725 lasta. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli yläkoululaisia, 13-15 -vuotiaita, ja he kertoivat, millaista on elää lapsuutta ja nuoruutta maailmassa, jossa on takana koronapandemia, meneillään pitkittynyt sota Euroopassa sekä merkittävä inflaatio ja elinkustannusten nousu, jotka kaikki näkyvät ja tuntuvat myös lasten arjessa. 

Kyselyn raporttiin pääsee tästä linkistä.