Toimintamme

Nippu ilmapalloja puistossa.

Lahden Pelastakaa Lapset ry pyrkii toiminnallaan edistämään lapsiperheiden hyvinvointia ja nostamaan lasten arvostusta monin eri tavoin. Kerätyillä ja lahjoitetuilla varoilla avustamme yksityisiä perheitä ja tuemme ennaltaehkäisevää perhetyötä. Erityisestä rahastosta jaamme avustuksia syöpää sairastavien lasten perheille. Autamme myös vähävaraisia perheitä, joiden lapsilla on muu vakava sairaus tai sairaus joka vaatii pitkäaikaista hoitoa.

Tällä hetkellä keskitymme Pelastakaa Lapset Eväitä Elämälle- ohjelmaan, vaikuttamistyöhön sekä perheiden tukemiseen vaikeissa kriisitilanteissa. Pyrimme löytämään vapaaehtoisia mukaan toimintaan mm.tiedottamalla ja tekemällä yhteistyötä alueen muiden lapsiperhetoimijoiden ja paikallisten oppilaitosten kanssa.

Toimintamme muotoutuu aina tekijöidensä näkoiseksi. Teemme asioita yhdessä niin, että toiminta tuottaa iloa myös tekijöilleen. Toimimme kaikki vapaaehtoisina, ja jokainen osallistuu elämäntilanteensa ja voimiensa mukaan. Jokainen hetki, jonka käytämme lasten hyväksi on arvokas. Välillä näitä hetkiä mahtuu elämään enemmän, välillä hieman vähemmän. Jokainen panos on tärkeä.

Järjestämme omia tilaisuuksia ja osallistumme muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin.Teemme tiivistä yhteistyötä toisten lastensuojelujärjestöjen, muiden yhdistysten, kaupungin ja alueen oppilaitosten kanssa. Verkostoitumalla saamme tehtyä vaikuttamistyötä ja voimavaroja yhdistämällä mm. tapahtumien järjestäminen on mahdollista.

Rahoitamme toimintamme avustusvaroin. Saamme lahjoituksia paikallisilta yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.