Ikoni, lista.

Syyskokous – tulossa

Tervetuloa Pelastakaa Lapset ry:n Jyväskylän paikallisyhdistyksen syyskokoukseen Keski-Suomen aluetoimistolle 29.11.2023 klo 18 (kauppakatu 32, 2.kerros). Kahvitarjoilu.

 • Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • 1.Kokouksen avaus
 • 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • 6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät
 • 7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 • 8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet
 • 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 • 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät-tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsu