Hae tukea lapselle

Lapsi jalkapallo kainalossa ulkona.

Harrastustuki   

 Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.  

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   Tukea myönnetään yhdistyksen olemassa olevien resurssien puitteissa.

Harrastustukea myönnetään maksimissaan 300 €/lapsi/lukukausi. Hakemukset käsitellään Turun Pelastakaa Lapset ry:n hallituksen kokouksissa. Tieto harrastustukipäätöksistä ilmoitetaan sähköpostitse viikon sisällä kokouksesta.

Saapuneita harrastustukihakemuksia käsitellään seuraavan kerran 1.8. alkaen. Syksyllä hakemuksia käsitellään 31.10.2024 asti.

Harrastustukien yhteyshenkilö on
Johanna Polvi
turku.hakemukset@pelastakaalapset.net
044 2303523

Hakemukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen
turku.hakemukset@pelastakaalapset.net

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Oppimateriaalitukihaku on jatkuva. Hakemukset käsitellään aina seuraavassa Pelastakaa Lapset yhdistyksen hallituksen kokouksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittavat oppivelvolliset  koululaiset ovat oikeutettuja kokonaan maksuttomaan koulutukseen. Tähän päätökseen viitaten Turun Pelastakaa Lapset ry. jakaa Eväitä Elämälle -oppimateriaalitukea lukuvuodelle 2023 – 2024 ainoastaan kolmannen ja poikkeuksellisesti myös neljännen vuoden lukio- ja ammattiopiskelijoille.

Turun paikallisyhdistyksen oppimateriaalituen yhteyshenkilö on:
Jaana Juvala
jaana.juvala@pp.inet.fi
044 984 8257
040 709 6824

Hakemukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen
turku.hakemukset@pelastakaalapset.net

Palautelomake oppimateriaalitukea saaneelle

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2022

Ikoni kaksi lasta.

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä yli 1 milj. euroa
Ikoni kaksi ihmistä.

Tukea harrastuksiin

1891 lasta sai harrastustukea
Ikoni kirja.

Tukea opiskeluun

270 lasta sai oppimateriaalitukea
Ikoni sijaintimerkki.

60 yhdistystä mukana

Tietosuojaseloste