Ikonikuva lista.

Syyskokous

Aika: Maanantai 20.11.2023 klo 18.00
Paikka: Kainuuntie 33 88600 Sotkamo

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen
  suuruus vuodelle 2024, varsinaiset jäsenet ja nuorisojäsenet
 6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja
  äänioikeudettomien jäsenten määrät
 7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varsinaiset
  jäsenet erovuoroisten tilalle
 8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja
  äänioikeudettomat jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa v.2024.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa
Hallitus