Hae tukea lapselle

Lapsi jalkapallo kainalossa.

Harrastustuki   

 Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea lapselle ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.  

Tällä hetkellä yhdistyksemme voi ottaa hakemuksia vastaan jatkuvasti.

Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä:
Mirja – Maija Hakolampi, puh. 0505420844,
Liisa Sarajärvi, puh. 0505493586 (iltaisin klo 18 jälkeen) tai
Katri Korhonen, puh. 0407096251

Täytä hakulomake ja lähetä se osoitteeseen:

Mirja – Maija Hakolampi, Tirisentie 5, 88610 Vuokatti tai
Liisa Sarajärvi, Suojärventie 25, 88610 Vuokatti tai
Katri Korhonen, Kortetie 3 as 4, 88600 Sotkamo

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

 Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Tällä hetkellä yhdistyksemme voi ottaa hakemuksia vastaan jatkuvasti.

Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä:
Mirja-Maija Hakolampi, puh. 0505420844,
Liisa Sarajärvi, puh. 0505493586 (iltaisin klo 18 jälkeen) tai
Katri Korhonen, puh. 0407096251

Täytä hakulomake ja lähetä se osoitteeseen:

Mirja-Maija Hakolampi, Tirisentie 5, 88610 Vuokatti tai
Liisa Sarajärvi, Suojärventie 25, 88610 Vuokatti tai
Katri Korhonen, Kortetie 3 as 4, 88600 Sotkamo

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2022

Ikonikuva kaksi lasta.

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä yli 1 milj. euroa
Ikonikuva kaksi ihmistä.

Tukea harrastuksiin

1891 lasta sai harrastustukea
Ikonikuva kirja.

Tukea opiskeluun

270 lasta sai oppimateriaalitukea
Ikonikuva sijaintimerkki.

60 yhdistystä mukana

Tietosuojaseloste