Hae tukea lapselle

Lapsi jalkapallo kainalossa ulkona.

Harrastustuki   

Tuemme alle 18-vuotiaiden lähiseudun lasten ja nuorten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.   Tarkoituksenamme on edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus osallistua edes yhteen harrastukseen.

Tuki on tarveharkintaista yksilötukea ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Harrastustukea on mahdollista hakea maksimissaan 250€ / lapsi tai nuori. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.   

Harrastustukea voit hakea ympäri vuoden!
Harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa.

Hae tukea täyttämällä hakemus alla olevan Harrastustukihakemus -linkin kautta ja lähettämällä se meille sähköpostilla osoitteeseen lappi@pelastakaalapset.net.

Lisätietoja harrastustuesta ja hakemukset sähköpostilla osoitteeseen: lappi@pelastakaalapset.net.

Nuori tietokoneella kirjastossa

Oppimateriaalituki

Tuemme nuorten koulunkäyntiä myöntämällä oppimateriaalitukea toisen asteen opintojen välttämättömin kustannuksiin, joiden kattaminen on haasteellista perheen vähävaraisuuden vuoksi ja joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata.    

Tukea ei voi myöntää stipendeinä tai käyttää muuhun kohdentamattomaan tarkoitukseen. Tuen käyttö pitää pystyä osoittamaan kuittien tai muun hyväksyttävän tositteen avulla.  

Oppimateriaalitukea voit hakea ympäri vuoden!
Oppimateriaalituki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on mahdollistaa nuorten koulunkäyntiä tasavertaisina myös peruskoulun jälkeen.

Hae tukea täyttämällä hakemus alla olevan Harrastustukihakemus -linkin kautta ja lähettämällä se meille sähköpostilla osoitteeseen lappi@pelastakaalapset.net.

Lisätietoja ja hakemukset sähköpostilla osoitteeseen: lappi@pelastakaalapset.net.

Eväitä Elämälle -ohjelma

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan vähävaraisten perheiden lapsia ja nuoria harrastus- ja oppimateriaalituen sekä mentoroinnin kautta.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiinsa on uhattuna ja joilla on haasteita kattaa oppimateriaalikustannuksia perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa.

Ohjelman tuloksia vuodelta 2022

Ikoni kaksi lasta.

Yli 13000 lasta sai tukea

Tukea jaettiin yhteensä yli 1 milj. euroa
Ikoni kaksi ihmistä.

Tukea harrastuksiin

1891 lasta sai harrastustukea
Ikoni kirja.

Tukea opiskeluun

270 lasta sai oppimateriaalitukea
Ikoni sijaintimerkki.

60 yhdistystä mukana

Tietosuojaseloste