Yhteistyötahot

Taulusta tehty ikkuna jossa kesäisiä askarteluja

Perheentalon laajat yhteistyöverkostot

Kuopion Perheentalolla toteutettava monipuolinen toiminta mahdollistuu monipuolisen yhteistyöverkoston voimin!

Perheentalo osana perhekeskusta

Perheentalo on perhekeskuksen virallinen kohtaamispaikka. Perhekeskus on palveluverkosto, jonka tavoitteena on edistää lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia tukemalla vanhemmuudessa, parisuhteessa tai erotilanteessa. Perhekeskus myös mahdollistaa varhaisen tuen saamisen. Perhekeskuksen palvelut sijoittuvat eri puolille kaupunkia. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. 

Kohtaamispaikat, kuten Perheentalo, ovat keskeinen osa perhekeskusta, sillä ne mahdollistavat vertaistuen ja yhteisöllisyyden. Lisäksi ne edistävät oikea-aikaisen avun ja tuen saamista. 

Toimiessamme osana perhekeskusverkostoa olemme voineet tarjota perheille aiempaa monipuolisempia palveluja ja päässeet vaikuttamaan perheiden hyvinvointiin alueellamme. 


Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin logo

Kuopion Kaupungilla on paljon yhteistyötä Perheentalon kanssa. Kaupunki rahoittaa toimintaa, on mukana ohjausryhmässä, tiedottaa toiminnasta ja osallistuu tapahtumiin. Lisäksi Taaperotreffit järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. 


Kuopion Ensikotiyhdistys ry

Kuopion Ensikotiyhdistyksen logo

Kuopion Ensikotiyhdistys on Perheentalon yhteistyökumppani ja mukana järjestämässä tapahtumia sekä Pullat uunissa-kahvilaa odottajille. Lisäksi he jalkautuvat säännöllisesti keskustelemaan Vauvatreffeille perheen jaksamisen ja unen teemoista. 

Kuopion Ensikotiyhdistys tuottaa laadukkaita ja luotettavia, ennaltaehkäiseviä ja korjaavia lastensuojelu- ja perhepalveluita Kuopion ja Pohjois-Savon alueella sekä valtakunnallisesti. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja hyvään arkeen. Vanhempien uupumus, päihde- ja mielenterveysongelmat tai yllättävät kriisit voivat kohdata kenet tahansa. Silloin tarvitaan kodin ulkopuolista apua.  


Setlementti Puijola

Puijola Setlementin logo

Setlementti Puijolan kanssa on yhteistyössä järjestetty kahtena kesänä ukrainalaisten lasten kerhoja Perheentalolla. 

Setlementti Puijola on Kuopiossa toimiva uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka tekee työtä sydämellä, taidolla ja ilolla, jotta arki olisi oikeudenmukaista ja onnellista meille kaikille. Setlementti Puijolan kanssa tehtävästä yhteistyöstä näkyvin osa on tällä hetkellä ukrainalaisten lasten kerho.   


Matkus

Matkuksen logo

Yhteistyö kauppakeskus Matkuksen kanssa on alkanut vuonna 2021. Kohtaamispaikka Matkuksen Mielitilassa on maksutta alueen yhdistysten ja toimijoiden käytössä. Perheentalo jalkautuu säännöllisesti Mielitilaan. 


Kuopion ev. lut. seurakunnat

Kuopion ev. lut. seurakuntien logo

Kuopion ev. lut. seurakunnat tekevät yhteistyötä Perheentalon kanssa jalkautumalla Perhekahviloihin ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. 

Lapsi- ja perhetyö tarjoaa monipuolista toimintaa kaikenikäisille lapsille ja heidän perheilleen. 

Seurakunnissa kokoontuu säännöllisesti ryhmiä, joissa perehdytään uskoon ja elämään. Myös aikuisille järjestetään retkiä ja leirejä sekä harrastuksia. 

Jos huolet ja murheet kasvavat liian isoiksi, voit ottaa yhteyttä luottamuksellisesti ja yksityisesti seurakunnan työntekijöihin tai vapaaehtoisiin. Papit, diakoniatyöntekijät, nuorisotyönohjaajat ja koulutetut vapaaehtoistyöntekijät kuuntelevat ja auttavat sinua kohtaamisissasi ongelmissa. 

Parisuhdeasioissa sinua auttavat perheneuvojat. 


MLL Järvi-Suomen piiri

MLL Järvi-Suomen piirin logo

MLL Järvi-Suomen piiri on mukana Perheentalon Perhekahviloissa sekä tapahtumissa. 

MLL:n Järvi-Suomen piiri edistää toiminta-alueellaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Toimimme perheiden tukena, alueellisena vaikuttajana, vapaaehtoistyön järjestäjänä ja yhdistysten taustavoimana. 


SOS-Lapsikylä

SOS Lapsikylän logo

SOS Lapsikylä on mukana Perheentalon Perhekahviloissa sekä tapahtumissa. 

SOS-Lapsikylä tarjoaa apua ja laadukkaita palveluita kunnille sekä perheille ja lapsille. Päätehtävänä on auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisätä lapsiperheiden hyvinvointia. 


Vauhti!

Vauhti! logo

Vauhti! järjestää Perheilyjä yhteistyössä Kuopion Perheentalon kanssa. Perheilyt on suunnattu perheille, joissa lapsella on erityisen tuen tarve. Myös muut läheiset ovat tervetulleita tapahtumaan.  Myös muut läheiset ovat tervetulleita tapahtumaan. . 

Perheilyjen myötä on mahdollisuus tutustua toisiin perheisiin ja siten vahvistaa omaa sosiaalista verkostoa. Asioita tehdään yhdessä ilon kautta! 

Perheilyt kokoontuvat kerran kuukaudessa Perheentalolla tai muussa ympäristössä perheitä kiinnostavien erilaisten vapaa-ajan touhujen parissa. 

VAUHTI! on harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa harrastamiseen tukea tarvitseville lapsille, alle 16-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen yli diagnoosirajojen. Toimintaa järjestetään Iisalmessa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Vauhti! -toiminnan tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä mahdollisuus elää omannäköistä hyvää elämää.


Wellness Center Savonia

Wellness Centerin vihreä pohjainen logo

Wellness Centerin opiskelijat vierailevat Kuopion Perheentalolla pitämässä erilaisia terveyteen, hyvinvointiin ja lapsiperheisiin liittyviä toiminta- sekä ohjaustuokioita.

Wellness Centerin tavoitteena on edistää yksilön, yhteisöjen ja työyhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Wellness Center on yrittäjämäinen oppimisympäristö Savonian terveys-ja matkailualan sekä liiketalouden opiskelijoille. Wellness Center tuottaa hyvinvointipalveluita asiakasryhmille vauvasta ikääntyneisiin. Wellness Centerillä opiskelijat harjoittelevat itsenäistä palveluiden tuottamista ohjaavan opettajan ja koordinaattorin tuella. Wellness Center on tiiviisti mukana myös useissa opintojaksoissa sekä opinnäytetöissä.


Sanataidekoulu Aapeli

Sanataidekoulu Aapelin logo

Sanataidekoulu Aapeli vierailee Perheentalolla pitämässä lorutuokioita avoimessa leikkitoiminnassa sekä Vauvatreffeillä.  

Sanataidekoulu Aapeli on Vestäjät ry:n ylläpitämä sanataideverkosto, joka yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestää Pohjois-Savon alueella lasten ja nuorten sekä erityisryhmien sanataideopetusta, sanataidetyöpajoja kouluille, päiväkodeille ja muille yhteisöille, sanataiteen harrastustoimintaa sekä sanataideohjaajien koulutusta.

 


Perheentalot

Perheentalojen logot

Perheentaloja on Iisalmessa, Joensuussa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Kaikkien Perheentalojen kanssa tehdään yhteistyötä ja työntekijät tapaavat neljä kertaa vuodessa yhteisöllisen kehittämisen päivän merkeissä. Päivien aikana syvennytään yhteisen teeman äärellä kehittämään, arvioimaan ja suunnittelemaan toimintaa.