Tavoite

Tyttövauva mahallaan viltin päällä

Kuopion Perheentalon toiminnalla halutaan lisätä lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, hyvää arkea ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta, edistää lasten ja perheiden osallisuutta sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi pyrimme vähentämään perheiden ja vanhempien yksinäisyyden kokemuksia. Toimintaa ohjaa lapsen oikeuksien edistäminen, sillä jokainen lapsi on tärkeä! Pelastakaa Lapset ry vastaa Kuopion Perheentalon toiminnasta. Toimintaa rahoitetaan STEA:n myöntämällä toiminta-avustuksella, Pelastakaa Lapset ry:n omalla rahoituksella sekä Kuopion kaupungin myöntämällä avustuksella. Perheentalo toimii yhteistyöverkoston voimin.