Kevätkokouksen satoa

Kouvolan Pelastakaa Lapset ry:n kevätkokous pidettiin 18.3.2024 klo 18 alkaen. Kokouspaikkana oli Kouvolan Porukkatalon kokoustila Rento (2.krs) osoitteessa Savonkatu 23, 45100 Kouvola. Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat (11 §):

  1. Kokouksen avaus. Avattu kokous klo 18.00
  2. Valittu kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todettu kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Sääntömääräisestä kevätkokouksesta ollut tieto Kouvolan Pelastakaa Lasten kotisivuilla tammikuusta lähtien. Ilmoituksessa ollut tieto etäosallistumismahdollisuudesta. Esityslista ollut ilmoituksessa nähtävillä. Lisäksi yhdistyksen facebook-sivulla on mainostettu kokousta. Tieto kokouksesta ollut myös lehdessä Kouvolan Sanomien järjestöpalstalla la 2.3.2024. Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  4. Hyväksytty kokouksen työjärjestys. Kokouksen esityslista hyväksytty. Osallistujilla ei lisättävää.
  5. Esitetty hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta- Rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen etänä, tilinpäätös on tulostettuna paperisena myös nähtävillä, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan toiminnantarkastuskertomus luettu ääneen. Toiminnantarkastuskertomus on lähetetty edeltävästi hallituksen jäsenille luettavaksi ja hyväksyttäväksi. Nykyinen toiminnantarkastaja on lupautunut jatkamaan toiminnantarkastajana ja samoin varatoiminnantarkastaja. Alexandria-pankin edustaja kertoi etänä sijoituksien tämänhetkisestä tilanteesta.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat siihen aihetta: Ehdotettu vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle edelliselle kaudelle 2023. Vastuuvapaus hallitukselle myönnetty.
  7. Valitaan edustaja liittokokoukseen: Ehdotettu ja valittu edustaja Kohta 7 käsitelty ennen Alexsandria-pankin esitystä.
  8. Käsitellään muut asiat: Ehdotuksena tullut, että, harrastustuki hakemukset käsitellään jatkossa, kaksi kertaa vuodessa. Hakuaika olisi määräaikainen. Kannatetaan hakemustan hakuajan muutosta, mietitään kuukaudet myöhemmin.
  9. Päätetty kokous klo 18.53

Kouvolan Pelastakaa Lapset ry hallitus