Yli 25 000 suomalaista vaatii aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta

Yli 25 000 suomalaista on allekirjoittanut Maksuton toisen asteen koulutus kaikille -kansalaisaloitteen. Pelastakaa Lapset ry:n, useiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen sekä Vanhempainliiton käynnistämä kansalaisaloite vaatii eduskuntaa puuttumaan lukio- ja ammatillisten opintojen kohtuuttomiksi nousseisiin kustannuksiin.

“25 000 allekirjoitusta on huima määrä. Haastamme kaikki tasa-arvoista koulutusta arvostavat suomalaiset allekirjoittamaan aloitteen, jotta saamme aloitteen eduskunnan käsittelyyn. Opiskelijoilla tulee Suomessa olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun toisella asteella, varallisuudesta riippumatta”, toteaa Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

Uutissuomalaisen tilaaman gallupin mukaan jopa 65 prosenttia suomalaisista kannattaa maksutonta toista astetta. Myös poliitikkojen keskuudessa tavoite aidosti maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta on saanut kannatusta yli puoluerajojen.

Maksuton2aste-kansalaisaloite on allekirjoitettavissa 18.3.2018 asti osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607