Yli 25 000 suomalaista vaatii aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta

Yli 25 000 suomalaista vaatii aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta

Yli 25 000 suomalaista on allekirjoittanut Maksuton toisen asteen koulutus kaikille -kansalaisaloitteen. Pelastakaa Lapset ry:n, useiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen sekä Vanhempainliiton käynnistämä kansalaisaloite vaatii eduskuntaa puuttumaan lukio- ja ammatillisten opintojen kohtuuttomiksi nousseisiin kustannuksiin.

“25 000 allekirjoitusta on huima määrä. Haastamme kaikki tasa-arvoista koulutusta arvostavat suomalaiset allekirjoittamaan aloitteen, jotta saamme aloitteen eduskunnan käsittelyyn. Opiskelijoilla tulee Suomessa olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun toisella asteella, varallisuudesta riippumatta”, toteaa Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

Uutissuomalaisen tilaaman gallupin mukaan jopa 65 prosenttia suomalaisista kannattaa maksutonta toista astetta. Myös poliitikkojen keskuudessa tavoite aidosti maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta on saanut kannatusta yli puoluerajojen.

Maksuton2aste-kansalaisaloite on allekirjoitettavissa 18.3.2018 asti osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607