Yli 24 miljoonaa konflikteista kärsivää lasta tarvitsee mielenterveysapua – kouluun pääsy kriisin keskellä auttaa 

Miljoonat konfliktialueilla elävät tai väkivaltaisuuksien vuoksi pakolaisiksi joutuneet lapset tarvitsevat mielenterveysapua. Tämä ilmenee Pelastakaa Lasten raportista, joka julkaistaan YK:n yleiskokouksen alla. Pääsy kouluun konflikteista huolimatta tukee osaltaan lasten mielenterveyttä. Pelastakaa Lapset kehottaa Suomen hallitusta tukemaan Education Cannot Wait -rahastoa, joka auttaa miljoonia konflikteista kärsivää lasta ja nuorta saamaan koulutusta. 

Tuoreimmat luvut osoittavat 142 miljoonan lapsen elävän intensiivisen konfliktialueella. Lähes joka viides konfliktialueella elävistä tai pakenemaan joutuneista ihmisistä voidaan katsoa olevan mielenterveysavun tarpeessaPelastakaa Lapset arvioi yli 24 miljoonan lapsen tarvitsevan mielenterveysapua. 

Äärimmäinen stressi voi laukaista lapsissa joukon mielenterveydellisiä, tai psykososiaalisia ongelmia. Psyykkiset haasteet voivat ilmetä lapsissa aggressiivisuutena tai syrjään vetäytymisenä. 

– Olin tajuton ja hautautunut hiekkaan. Pelastajat pystyivät auttamaan vain minua ja siskoani. He veivät meidät sairaalaan ja siinä kaikki. Sain niin vakavan vamman, että jalastani repeytyi liha irti. Heidät [seitsemän perheenjäsentä] haudattiin kylään, kertoo kaksitoistavuotias Fatima*, joka loukkaantui ilmaiskussa Haijahin maakunnassa Jemenissä. 

Vanhempansa ja viisi sisarustansa menettänyt Fatima pääsi leikkaukseen ja elää nyt siskonsa kanssa heidän tätinsä Arwan* luona. Täti on huolissaan tytön mielenterveydestä. 

 – Molemmat tytöt heräävät öisin ja puhuvat puoliunissaan. He ovat niin herkkiä. Öisin he muuttuvat vihaisiksi ja alkavat itkeä tiedostamattaankertoo Arwa. 

– Monet lapset ovat joutuneet todistamaan perheenjäsenten ja ystävien kuoleman. Heidän kotejaan ja koulujaan pommitetaan. Monet lapset joutuvat myös eroon perheistään. Huomioiden äärimmäisen vaikeat olosuhteet ja lasten kokemukset, on täysin normaalia, että monilla ilmenee mielenterveydellistä oireilua ja ahdistusta, sanoo Pelastakaa Lasten hankesuunnittelija, psykologi Jenni Häikiö. 

Saatavilla oleva tuki riittämätöntä  kouluun pääsy auttaa 

Konflikteista kärsiville lapsille tarjottava apu mielenterveyden tukemiseksi on riittämätöntä. Pelastakaa Lasten analyysin mukaan vain 0,14 prosenttia maailman kaikesta julkisesta kehitysavusta vuosina 20152017 oli kohdistettu tukemaan lasten mielenterveyttä. 

Tarvitaan lisää lasten mielenterveyttä tukevaa humanitaarista rahoitusta. Samalla myös kouluun pääsyn varmistaminen konfliktien keskellä on erinomainen tapa vahvistaa lasten mielenterveyttä. Koulut tarjoavat konfliktien aikana turvallisen tilan oppia sekä kallisarvoisen tunteen normaalista arjesta ja rutiineista. 

– Hallitus on nostanut koulutuksen Suomen kehityspolitiikan keskiöön. Nyt Suomella on mahdollisuus osoittaa sitoutumisensa koulutuksen tukemiseen osallistumalla kansainvälisen koulutukseen kriiseissä keskittyvän Education Cannot Wait -rahaston tukemiseen jo tulevan YK:n yleiskokouksen yhteydessäsanoo Tapio Laakso, Pelastakaa Lasten vaikuttamistyön asiantuntija. 

Education Cannot Wait on ensimmäinen ja ainoa globaali rahasto, joka keskittyy koulutuksen tarjoamiseen kriiseissäRahastoon liittyvä toiminta on tavoittanut yli miljoona lasta ja nuorta 19 kriisimaassa siitä lähtien, kun rahasto aloitti toimintansa vuonna 2017. Tavoitetuista lapsista ja nuorista puolet on tyttöjä. 

Sodan pitkäaikaiset seuraukset 

Mielenterveydellisillä ongelmilla sekä henkisellä kärsimyksellä voi välittömien vaikutusten lisäksi olla kauaskantoisia ja pysyviä seurauksia lasten kehitykselle. Mikäli lapset eivät saa riittävää tukea, voi toistuvalla ja pitkittyneellä stressillä olla vakavia kielteisiä vaikutuksia kognitiiviseen kehitykseen ja tunteiden säätelyyn. Haitalliset seuraukset lasten psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen voivat olla elinikäisiä. Toisaalta lapset voivat osoittaa omaavansa merkittävää sietokykyä. Lapset voivat myös toipua, mikäli he saavat asianmukaista tukea ja apua. 

Osana järjestön Loppu sodalle lapsia vastaan kampanjaa, Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa lasten suojelemista konflikteissa ja avun lisäämistä sodan jaloissa eläville lapsille. 

 – Koulutus, lastensuojelu ja mielenterveysapu kärsivät humanitaarisissa operaatioissa jatkuvasta, vakavasta alirahoituksesta. Avunantajien on sitouduttava lisäämään rahoitustaan toimintaan, jolla konfliktien keskellä elävät lapset saavat apua sekä tukea toipumiseensa, toteaa Laakso. 

Suomessa Pelastakaa Lapset kerää nimiä hallitukselle osoitettuun vetoomukseenjossa vaaditaan Suomea ryhtymään välittömiin ja tuntuviin toimiin lasten suojelemiseksi konflikteissa. 

*Nimet muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.