Yli 100 000 lasta on viime vuosien aikana syntynyt väkivaltaa paenneiden leireillä Bangladeshissa ja Myanmarissa

Yli 100 000 lasta on viime vuosien aikana syntynyt väkivaltaa paenneiden leireillä Bangladeshissa ja Myanmarissa

Myanmarin väkivaltaa paenneiden leireillä elinolot ovat lapsille soveltumattomat. Terveys- ja koulutuspalvelut ovat riittämättömät, liikkuminen on hyvin rajoitettua ja perheet ovat lähes täysin riippuvaisia avusta. Kokonainen sukupolvi on vaarassa menettää tulevaisuutensa, varoittaa Pelastakaa Lapset. 

Viimeisten vuosien aikana arviolta 108 037 lasta on Pelastakaa Lasten analyysin mukaan syntynyt Bangladeshissa sijaitsevilla pakolaisleireillä sekä asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden leireillä Myanmarissa. Lapsista useimmat kuuluvat rohingyavähemmistöön. 

Kolme vuotta on kulunut siitä, kun yli 700 000 rohingyaa joutui pakenemaan Myanmarista Bangladeshiin julmaa väkivaltaa, jota YK on luonnehtinut ”malliesimerkiksi etnisestä puhdistuksesta. 

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n toukokuun loppuun ulottuvien tietojen pohjalta, Pelastakaa Lapset arvioi Cox’s Bazarin alueen pakolaisleireillä olevan noin 75 971 alle kolmen vuoden ikäistä lasta. Määrä vastaa noin yhdeksääprosenttia alueen pakolaisista. Lähes kaikki nämä lapset ovat oletettavasti syntynet joko pakomatkan aikana tai Bangladeshissa sijaitsevilla leireillä. 

– Olen huolissani lasteni koulutuksesta, heidän tulevaisuudestaan ja käyttäytymisestään, sanoo Hamida*, joka synnytti lapsen pakomatkan aikana. 

Pakolaisleirillä kasvanut tytär Runa kärsii kroonisesta aliravitsemuksesta. 

 En voi antaa lapsille mitä he tahtovat, koska meillä ei ole rahaa. Emme voi toteuttaa heidän unelmiaan. Emme voi rakastaa ja hoitaa heitä kunnolla. Tämän vuoksi olen kovin surullinen, sanoo Hamida. 

Myanmarin Rakhinen osavaltiossa sijaitseviin leireihin on vuodesta 2012 lähtien asutettu sekä väkivaltaisuuksia paenneita rohingyoita, että kaman-vähemmistöön kuluvia ihmisiäUNHCR:n joulukuuhun 2019 ulottuvien tietojen perusteella Pelastakaa Lapset arvioi, että yhteensä 21 leirillä elää 32 066 alle seitsemänvuotiasta lasta. Näiden lasten osuus on enemmän kuin neljännes leirien asukkaista. 

– Minun on huolehdittava lapsistani. Heille pitää järjestää ruokaa ja heidät on laitettava kouluun, kertoo seitsemän lapsen äiti Khadija*, joka on elänyt leirillä Myanmarin Rakhinen osavaltiossa sitten vuoden 2012 väkivaltaisuuksien. 

 He polttivat taloja ja torilla poltettiin myös muutamia ihmisiä elävältä. Emme uskoneet, että selviytyisimme lasten kanssa hengissä pois, sanoo Khadija. 

– Lapsia kannustetaan tavoittelemaan suuria unelmia. Toiveet ja unelmat ovat kuitenkin usein saavuttamattomia lapsille, jotka eivät tiedä muusta kuin pakolaisleiristä. Bangladeshin väestö ja hallitus ottivat avoimesti vastaan väkivaltaa pakenevat ihmiset. Kolmen vuoden jälkeen pakolaiskriisiin ei kuitenkaan ole vielä nähtävissä kestävää ratkaisua, sanoo Pelastakaa Lasten Bangladeshin maajohtaja Onno van Manen. 

– Rohingya-lasten ja perheiden on voitava palata koteihinsa Myanmarissa vapaaehtoisesti, turvallisesti ja ihmisarvonsa säilyttäen. Maailman johtajien – etenkin niiden, joilla on läheiset suhteet Myanmariin –  on tehtävä kaikkensa edistääkseen pikaista ratkaisua kriisiin. Emme voi antaa vuosien kulua ja lasten viettää koko lapsuutensa eristettynä, toteaa van Manen. 

– Yhdenkään lapsen ei tulisi syntyä suljetussa leirissä, erillään muista lapsista, vain koska he sattuvat kuulumaan tiettyyn etniseen tai uskonnolliseen yhteisöön. Meidän on vältettävä niitä haitallisia seurauksia, jotka syntyvät kokonaisen sukupolven kasvaessa eristettynä. Eristäminen vain syventää eri ryhmien välisiä ristiriitoja, sanoo Mark Pierce, joka johtaa Pelastakaa Lasten toimintaa Myanmarissa, Sri Lankassa ja Thaimaassa. 

– Liittyessään lapsen oikeuksien sopimukseen melkein kolme vuosikymmentä sitten Myanmar sitoutui suojelemaan lapsia kaikin keinoin. Rakhinen osavaltion tilannetta käsittelevän neuvoa-antavan komitean esittämät ratkaisut on pantava täytäntöön välittömästi. Näin voidaan varmistaa rohingya-lasten ja heidän perheidensä vapaa liikkuvuus, oikeus kansalaisuuteen sekä muut perusoikeudet, toteaa Pierce.  

Pelastakaa Lasten apu tavoittaa hädänalaiset lapset

Myanmarin Rakhinen osavaltiossa Pelastakaa Lapset avustaa yli 230 000 ihmistä eri etnisistä ja uskonnollisista yhteisöistä. Avustustoiminta kattaa myös noin 130 000 siirtymään joutunutta rohingyaa ja kamania yhteensä 21 leirissäAvuastustyön osana edistetään muun muassa lasten terveyttä, ravitsemusta ja koulutusta sekä suojelua. 

Bangladeshin Cox’s Bazarin alueella Pelastakaa Lasten avustustyö on kolmen vuoden aikana tavoittanut yhteensä 853 140 rohingyaa sekä pakolaisia vastaanottaneiden yhteisöjen jäsentä. Vuoden 2017 elokuun jälkeen apua saanneista 469 430 on lapsia. 

Pelastakaa Lasten rohingya-avustustyössä on mukana yli 1300 järjestön työntekijää ja vapaaehtoista. 

Pelastakaa Lasten arvio Cox’s Bazarin sekä Rakhinen alueiden leireillä syntyneiden lasten lukumäärästä, 108 037, perustuu UNHCR:n tilastoihin. Bangladeshia koskeva luku 75 971 alle kolmen vuoden ikäisestä lapsesta saatiin jakamalla 1–4-vuotiaiden lasten lukumäärä kahdella ja lisäämällä lukuun alle vuoden ikäisten lasten lukumäärä. Myanmaria koskeva luku 32 066 leireillä olevasta alle seitsemän vuoden ikäisestä lapsesta saatiin jakamalla 6–11-vuotiaiden lasten lukumäärä kuudella. Saatuun lukuun lisättiin alle kuusivuotiaiden lasten määrä. 

*Nimi muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi. 

Pelastakaa Lasten hätäapukeräys rohingya-lasten hyväksi: www.pelastakaalapset.fi/rohingya