YK:n pääsihteerin on annettava selitys sille, että tiettyjen valtioiden annetaan jatkaa lasten tappamista

YK:n pääsihteerin on annettava selitys sille, että tiettyjen valtioiden annetaan jatkaa lasten tappamista

YK:n pääsihteeri António Guterres on antanut poistaa Saudi-Arabian vuosittain julkistetulta häpeälistalta maista, jotka räikeästi loukkaavat lasten oikeuksia aseellisissa konflikteissa. Tämä viestii siitä, että vahvat valtiot voivat tappaa lapsia sekä hyökätä kouluja ja sairaaloita vastaan ilman rangaistuksen uhkaa.

15.6. julkaistiin YK:n pääsihteerin raportti lasten asemasta aseellisissa konflikteissa. Siinä käsitellään YK:n todentamia vakavia lapsiin kohdistuvia rikkomuksia konfliktialueilla. Vuotta 2019 käsittelevä raportti ei vaadi Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa tilille ainakin 222 lapsen tappamisesta ja vammauttamisesta sekä vähintään neljästä kouluun ja sairaalaan kohdistuneesta hyökkäyksestä.

Häpeälistalta puuttuu myös Myanmarin asevoimat. Pelastakaa Lasten mukaan maan armeijan poistaminen listalta lapsisotilaiden värväämisestä on myös ennenaikainen ja vaarallinen päätös. Armeija ei ole systemaattisesti seurannut tai todentanut lapsisotilaiden värväämistä tai toiminut johdonmukaisesti rikkomuksiin syyllistyneiden saattamiseksi vastuuseen teoistaan. YK on dokumentoinut kahdeksan pojan värväämisen vuonna 2019. Päätös poistaa Myanmar listalta ei edistä sitä, että saadaan luotua tehokas mekanismi, jolla toimitaan lapsisotilaiden värväämistä vastaan. On myös välittömästi ryhdyttävä toimiin, jotta voidaan ehkäistä lasten tappaminen ja vammauttaminen sekä heihin kohdistuva seksuaaliväkivalta.

Yksitoistavuotias Abed (nimi muutettu) menetti kaksi veljeään vuonna 2019 tapahtuneessa ilma-iskussa Jemenissä. Kuva: Sami Jassar / Pelastakaa Lapset

Rikkomuksiin syyllistyneiden maiden puuttuminen listalta ei ole uusi asia. YK:n edellinen pääsihteeri Ban Ki-moon on myöntänyt, että hän poisti Saudi-Arabian ja Arabiemiirikuntien johtaman liittouman listalta vuonna 2016 poliittisen painostuksen jälkeen. Tämä huolimatta siitä, että liittouma oli osallisena Jemenissä sattuneista vakavista rikkomuksista.

YK:n pääsihteerin tämän vuoden raportissa jätetään myös osin tai täysin huomioimatta muita aseellisia toimijoita, jotka ovat syyllistyneet lapsiin kohdistuneisiin rikkomuksiin esimerkiksi Afganistanissa, Syyriassa ja miehitetyllä Palestiinalaisalueella sekä Ukrainassa. Raportissa mainitaan, että Kamerun ja Burkina Faso tulevat todennäköisesti olemaan mainittuna ensi vuoden raportissa.

YK on viimeisten 75 vuoden aikana toiminut maailman rauhan puolesta sekä lasten puolustajana erityisesti aseellisissa konflikteissa. Taipumalla poliittisen painostuksen edessä YK heikentää omaa asemaansa, Pelastakaa Lapset varoittaa. Tätä ei saa antaa tapahtua.

– On järkyttävää, että YK:n pääsihteeri ei ole käsitellyt maailman konfliktien osapuolia tasapuolisesti ja asianmukaisesti. On ilmeistä, että toiset maat ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Tämä osoittaa, että YK:n pääsihteeri on jälleen asettanut politiikan lasten edelle, sekä sallinut vaikutusvaltaisia ystäviä omaavien toimijoiden selvitä vakavista lapsen oikeuksien rikkomuksista ilman mitään rangaistuksen uhkaa, sanoo Inger Ashing, kansainvälisen Pelastakaa Lasten pääsihteeri.

Pelastakaa Lapset vaatii, että YK:n pääsihteerin raportin laadinnassa noudatettaisiin perusteellista, puolueetonta ja avointa prosessia. On oltava varmistus siitä, että raportin liitteenä oleva lista rikkomuksiin syyllistyneistä tahoista on laadittu tasapuolisesti. Poliittisten näkökohtien ei saa antaa vaikuttaa siihen, mitkä tahot liitetään listalle, ja mitkä poistetaan. Perusteena tulisi ainoastaan olla se, onko YK:lla todennettua tietoa lapsiin kohdistuneista rikkomuksista konflikteissa.

– Kaikkien valtioiden, myös Suomen, on tehtävä kaikkensa, jotta konflikteista kärsivät lapset saavat suojelua. Suomen tulee aktiivisesti ajaa läpinäkyvyyden ja puolueettomuuden vahvistamista kaikessa YK- toiminnassa, toteaa Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

YK:n pääsihteerin raportoinnille on palautettava uskottavuus. Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa riippumatonta arviointia niistä perusteista, joita YK:n pääsihteeri on noudattanut lisätessään tai poistaessaan tahoja raportin listasta rikkomuksiin syyllistyneistä konfliktien osapuolista. YK:n on sisäisesti otettava käyttöön järjestelmä, jolla varmistetaan asianmukainen huolellisuus. Lisääntyvä läpinäkyvyys voi myös suojata YK:n pääsihteeriä ulkopuoliselta paineelta.