Vuosi Tukholman sopimuksesta: 33 lasta haavoitettu tai tapettu joka kuukausi pahiten Jemenin sodasta kärsivissä kaupungeissa

Kymmeniä lapsia kuolee tai vammautuu joka kuukausi Jemenissä viime vuoden joulukuussa aikaansaadusta konfliktin osapuolten välisestä sopimuksesta huolimatta.

Jemenin konfliktin osapuolet sopivat vuosi sitten YK:n johdolla Tukholmassa tulitauosta ja laajemmasta tilanteen rauhoittamisesta Hodeidan kaupunkia sekä kolmea satamaa koskien. Myös Taizin osalta tavoiteltiin toimenpiteitä kaupungin rauhoittamiseksi. Kuluneen vuoden aikana Hodeida ja Taiz ovat kuitenkin olleet lasten osalta tappavimmat.

Tammikuun ja lokakuun välisenä aikana keskimäärin 33 lasta on tapettu tai haavoittunut joka kuukausi Hodeidassa ja Taizissa. Tänä vuonna välittömästi konfliktiin liittyvistä lasten kuolemista Jemenissä lähes puolet on sattunut näissä kahdessa kaupungissa.

Hodeidassa lapsiuhrien määrä on vähentynyt viime vuodesta, mutta taistelut ovat kuitenkin vaatineet 56 lapsen hengen tammi-lokakuun aikana. Tämän lisäksi 170 lasta on haavoittunut. Menehtyneiden lasten määrä Taizissa on puolestaan enemmän kuin kaksinkertaistunut viime vuoteen nähden. Tilanne Taizissa on hyvin vaikea, sillä konfliktin osapuolet eivät ole mahdollistaneet humanitaarisen käytävän avaamista kaupunkiin. Tämä vaikeuttaa perheiden siirtymistä muualle ja hätäavun toimittamista.

– Tukholman sopimus antoi alueen siviileille pilkahduksen toivoa, mutta taistelut eivät ole läheskään loppuneet. Pelastakaa Lasten tukemissa sairaaloissa vastaanotetaan päivittäin haavoittuneita lapsia, jotka tarvitsevat hoitoa. Avustusryhmämme ovat vuoden 2019 aikana antaneet hoitoa yli 500 konfliktin koettelemalle lapselle. Osalla heistä oli hengenvaarallisia vammoja, kertoo Pelastakaa Lasten Hodeidan kenttäjohtaja, tohtori Mariam Aldogani.

– Yhdessä tapauksessa tänä vuonna autoimme kuutta lasta kahdesta perheestä. Se oli surullista, joillakin lapsista oli murtuneita jalkoja ja sirpaleista saatuja haavoja ympäri kehoa. En voi unohtaa nuorinta, vain kolmen vuoden ikäistä tyttöä, jonka kädet olivat palovammojen peitossa. Tämä sota lapsia vastaan on saatava loppumaan.

Hodeidassa taistelut asettavat loukkuun jääneitä lapset jatkuvaan hengenvaaraan. Haastavat olosuhteet vaikeuttavat myös avustustoimia. Taistelutoiminnan vuoksi Pelastakaa Lapset joutui aiemmin tänä vuonna sulkemaan eräitä lapsille suunnattuja keskuksia kolmen kuukauden ajaksi. Nämä keskukset tarjosivat yli 700 kaaoksen keskellä elävälle lapselle turvallisen tilan ja mahdollisuuksia toipua kokemuksistaan.

– Muistan yhden kerran, kun olimme koulussa, luokkatoverini lähti käymään vessassa. Häneen osui sirpale. Isäni ei enää päästänyt meitä kouluun, joka sitten suljettiin, kertoo luokkatoverinsa menettänyt kolmetoistavuotias Sarah (nimi muutettu) Hodeidasta.

– Hodeida merkitsee minulle vain pelkoa. Ennen emme tunteneet tällaista pelkoa. Minne ikinä menetkin, pelko on läsnä. Kun menet kouluun tai palaat sieltä kotiin, kun leikit ulkona tai ollessasi menossa jonnekin. Pelkäät ilmaiskuja ja luoteja. Yritämme kertoa heille, että lopettakaa sota … koska emme halua elää pelossa, sanoo Taha (nimi muutettu), 12.

Hodeida on Jemenin tärkein liikenteen solmukohta. Maahan tuotavista tarvikkeista 70 prosenttia kulkee tämän satamakaupungin kautta. Jopa tilapäiset häiriöt tai sataman väliaikainen sulkeutuminen voi vähentää ruoan saatavuutta, nostaa hintoja entisestään ja johtaa nälänhädän puhkeamiseen. Pelastakaa Lapset vaatii konfliktin osapuolia lopettamaan vihollisuudet sekä toimimaan kattavan ja kestävän tulitauon aikaansaamiseksi Hodeidassa ja muualla maassa.

  • YK:n johdolla neuvoteltu sopimus Jemenin konfliktin osapuolten välillä allekirjoitettiin Tukholmassa 13.12.2018. Osapuolet sitoutuivat paneman täytäntöön erilliset sopimukset vankien vaihdosta sekä toimenpiteistä konfliktin rauhoittamiseksi sekä humanitaarisen tilanteen parantamiseksi Hodeidan kaupunkia sekä Hodeidan, Salifin ja Ras Issan satamia koskien. Osapuolet pääsivät lisäksi yhteisymmärrykseen alustavista toimenpiteistä Taizin kaupungin osalta.
  • Konfliktin siviiliväestöön kohdistuvien vaikutusten CIMP-seurantajärjestelmän (Civilian Impact Monitoring Project) tietojen mukaan konflikti on suoraan johtanut 226 lapsen kuolemaan tai haavoittumiseen tammikuun ja lokakuun välisenä aikana Hodeidassa. Samana ajanjaksona 57 lasta tapettiin ja 49 haavoittui Taizissa. Viime vuonna Taizissa kuoli 28 lasta.

Auta Jemenin konfliktista kärsiviä lapsia: www.pelastakaalapset.fi/jemen

Allekirjoita Pelastakaa Lasten Loppu sodalle lapsia vastaa:  www.pelastakaalapset.fi/loppusodallelapsiavastaan