Vuosi Gazan mielenosoitusten alkamisesta: Lähes 3 000 haavoittunutta lasta on tarvinnut sairaalahoitoa

Vuosi Gazan mielenosoitusten alkamisesta: Lähes 3 000 haavoittunutta lasta on tarvinnut sairaalahoitoa

Kymmeniä lapsia on kuollut ja tuhansia loukkaantunut vuoden ajan kestäneissä mielenosoituksissa Gazan raja-alueella. Monet lapset ovat saaneet elinikäisiä vammoja. Pelastakaa Lapset vaatii välitöntä loppua ylimitoitetulle voimankäytölle lapsia kohtaan ja peräänkuuluttaa puuttumista konfliktin taustalla oleviin syihin.

Ainakin 49 lasta on kuollut sen jälkeen, kun mielenosoitukset alkoivat vuosi sitten Gazan raja-aidan ympäristössä. Yli 6 000 lasta on saanut vammoja. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 2 980 lasta on tarvinnut sairaalahoitoa.

YK:n asettaman tutkintakomission mukaan Israelin sotilaat ovat ampuneet lapsia kovilla panoksilla ja kumiluodeilla. Lapsia on hoidettu myös kyynelkaasulle altistumisen vuoksi.

Monet tarvitsevat erityishoitoa, mutta Gazan terveydenhuollon resurssit ovat äärimmäisen niukat vuosia kestäneen saarron myötä. Osa haavoittuneista lapsista on anonut lupaa hakeutua hoitoon Israeliin, mutta WHO:n mukaan viimeisen vuoden aikana 80 prosenttia ei ole saanut lupaa lähteä tai luvan saanti on viivästynyt.

Tuhannet ovat saaneet vakavia vammoja, kuten sokeutuneet tai saaneet päävamman. Yhteensä 21 lapselta on amputoitu ala- tai yläraaja mielenosoitusten yhteydessä saatujen vammojen vuoksi.
Pelastakaa Lapset ja sen kumppanit ovat puhuneet yli tuhannen mielenosoitusten seurauksista kärsivän lapsen kanssa. Moni on saanut vakavan vamman.

Faris menetti jalkansa

Mielenosoitukseen osallistunutta 16-vuotiasta Farista* ammuttiin kovilla ammuksilla jalkaan lokakuussa 2018. Hän oli yksi harvoista, joka sai luvan matkustaa hoitoon Jerusalemiin, mutta lupa viivästyi viidellä päivällä. Hänen jalkansa jouduttiin amputoiman polven alapuolelta.

– Minulla ei ollut aseita tai mitään. Seisoin vain siellä, kuten muutkin ihmiset. Kun haavoituin, aloin huutaa ja pyytää apua. Sairaalassa kipu oli sietämätöntä, Farista kertoo.

Lasten tappaminen ei ole hyväksyttävää

YK on vaatinut Israelia lopettamaan ylimitoitetun voimankäytön lapsia vastaan rajalla. Pelastakaa Lapset yhtyy vaatimukseen, jonka mukaan Israelin on muutettava sääntöjään kovien ammusten käytöstä lapsia vastaan mielenosoitusten yhteydessä.

YK:n mukaan 30.3.2018 ja 31.1.2019 välisenä aikana mielenosoituksissa on loukkaantunut yli 20 000 aikuista. Neljä Israelin sotilasta on loukkaantunut ja yksi kuollut mielenosoituspäivänä mielenosoitusalueen ulkopuolella.

Lauantaina tulee kuluneeksi vuosi mielenosoitusten alkamisesta. Pelastakaa Lasten aluejohtaja Jeremy Stoner varoittaa, että tämän viikon mielenosoitukset voivat olla pahimpia tähän asti.

– Lasten tappaminen ja haavoittaminen ei ole koskaan hyväksyttävää, ja kuten kaikissa konflikteissa, tekijät pitää saattaa oikeuden eteen. Pelastakaa Lapset vaatii, että mielenosoitukset pidetään rauhanomaisina. Vaadimme kaikkia osapuolia puuttumaan konfliktin pitkäaikaisiin syihin lopettamalla saarto ja edistämällä sekä palestiinalaisten että israelilaisten ihmisarvoa ja turvallisuutta.

– Vuosi sitten vaadimme, että Israelin hallitus lopettaa tarkka-ampujien ja kovien ammusten käytön lapsia vastaan Gazan mielenosoituksissa raja-aidalla. On musertavaa, että vaadimme sitä yhä nyt, kun joka viikko enemmän lapsia kuolee tai loukkaantuu vakavasti. Vammojen määrä on jo tuhansissa, ja ne vain lisääntyvät, ellei tämä lopu. Pelastakaa Lapset vaatii kaikkia osapuolia asettamaan ehdottomasti lasten suojelun etusijalle ja varmistamaan lasten turvallisuuden, Stoner sanoo.

Lapset kärsivät ahdistuksesta

Pelastakaa Lapset on huolissaan myös lasten mielenterveydestä Gazassa. Järjestön selvitysten mukaan jo ennen mielenosoituksia monet lapset oireilivat huolestuttavasti. Eläminen vuosien ajan humanitaarisen kriisin keskellä on saanut monet lapset tuntemaan itsensä toivottomiksi. Pelastakaa Lapset varoittaa, että ahdistus ja masennus ovat yleisiä Gazan nuorten keskuudessa.

Pelastakaa Lapset haastatteli Farista* kolme kuukautta amputaation jälkeen.

– Kun menen kadulle, näen lasten pelaavan jalkapalloa ja juoksevan. Olen poissa tolaltani, en voi kestää sitä. Amputoinnista lähtien olen pysynyt kotona. En mene ulos tai tee mitään, hän sanoo.

16-vuotias Ali* sai kranaatinsirpaleista vaikeita vammoja jalkaansa kesäkuussa 2018. Neljä kuukautta sen jälkeen hänen 14-vuotiasta veljeään Yousefia* ammuttiin kovilla ammuksilla rintaan ja tämä kuoli. Alin perhe sanoo, ettei ole selvinnyt menetyksestä.

– Talo tuntui tyhjältä. Veljeni toi elämää ja iloa taloon. En voinut uskoa sitä. Isäni meni katsomaan häntä. Hänelle kerrottiin, että veljeäni oli ammuttu. Hän meni Shifaan sairaalaan, jossa hänelle kerrottiin, että veljeni on kuollut. Se oli shokki meille kaikille. En halunnut olla kotona, sillä se oli täynnä muistoja hänestä.

Suomessa Pelastakaa Lapset on käynnistänyt vetoomuksen, jolla nostetaan sodan jaloissa kärsivien lasten ääni kuuluviin. Tulevalle hallitukselle osoitetussa vetoomuksessa vaaditaan Suomea ryhtymään välittömiin ja tuntuviin toimiin lasten suojelemiseksi konflikteissa.

* Nimet muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.
—————–
• WHO vahvisti Gazan terveysministeriön lähteelle, että ainakin 49 lasta on kuollut Gazaa ympäröivällä raja-aidalla sen jälkeen, kun protestit alkoivat vuosi sitten. Tieto varmistettu 24.3.2019.
OCHA:n raportin (8.3.2019) mukaan 5 589 poikaa ja 478 tyttöä on haavoittunut.
• WHO:n mukaan 2 980 mielenosoituksissa Gazan rajalla loukkaantunutta lasta on ohjattu sairaalaan. Tieto varmistettu 24.3.2019.
• YK:n valtuuttaman tutkintakomission raportti 18.3.2019
• WHO:n mukaan hakemuksia Erezin raja-aseman ylittämiseksi terveydenhuoltopalveluiden saantia varten tuli mielenosoituksissa haavoittuneilta 30.3.2018–28.2.2019 välisenä aikana yhteensä 499. Hakemuksista 465 jätettiin Palestinian Coordination and Liaison Office in Gaza (CLO) -toimiston kautta. Niistä 50 oli alle 18-vuotiailta lapsilta. 10 (20 %) hyväksyttiin, 10 (20 % evättiin) ja 30 (60 %) viivästyi. Varmistettu WHO:lta 18.3.2019.
• WHO:n 28.2.2019 ilmestyneen raportin mukaan 21 lapselta on amputoitu ylä- tai alaraajoja heidän mielenosoituksissa saamiensa vammojen takia.
• OCHA:n raportin (7.3.2019) mukaan 26 868 palestinnalaista sai vammoja mielenosoitusten yhteydessä Gazaa ympäröivällä raja-aidalla 30.3.2018–31.1.2019 välisenä aikana. Saman ajanjakson aikana loukkaantui neljä Israelin sotilasta. Yksi kuoli mielenosoituspäivänä mielenosoituspaikan ulkopuolella.

Pelastakaa Lapset auttaa

Pelastakaa Lapset on yksi suurimmista Gazassa toimivista järjestöistä. Järjestö välittää aikuisille ja lapsille humanitaarista apua ja toteuttaa kehitysyhteistyöohjelmia. Avustustoiminnalla edistetään muun muassa lasten koulutusta ja suojelua sekä terveyttä. Kumppanien avulla järjestö on tukenut Farisia ja Alia.

Pelastakaa Lasten Loppu sodalle lapsia vastaan –vetoomus: www.pelastakaalapset.fi/loppusodallelapsiavastaan