Valmet käynnistää uuden pitkän tähtäimen sosiaalisen vastuun ohjelman – tukee Pelastakaa Lapset ry:tä lasten koulutuksen ja hyvinvoinnin edistämisessä Intian Dungarpurissa

Valmet käynnistää uuden pitkän tähtäimen sosiaalisen vastuun ohjelman – tukee Pelastakaa Lapset ry:tä lasten koulutuksen ja hyvinvoinnin edistämisessä Intian Dungarpurissa

Valmet käynnistää uuden pitkän tähtäimen sosiaalisen vastuun ohjelman, jonka avainteemat ovat “Equal opportunities for well-being”, “Towards the future with science” ja “Protecting the planet for next generations”.

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa Valmet on solminut kolmivuotisen sopimuksen Pelastakaa Lapset ry:n kanssa lapsilähtöisen sosiaaliturvan projektin tukemisesta Dungarpurissa Intiassa. Valmet lahjoittaa vuosittain 50 000 euroa projektille, jonka tavoitteena on lisätä koulua käyvien lasten määrää ja pysymistä koulussa sekä vahvistaa orvoista ja muista haavoittuvassa asemassa olevista lapsista huolehtimista. Projekti tavoittaa yhteensä 24 000 lasta ja aikuista. Projekti on yksi Pelastakaa Lapset ry:n lippulaivaohjelmista, jonka avulla on jo saavutettu hyviä tuloksia.

”Tasavertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin on yksi kolmesta sosiaalisen vastuun ohjelman teemastamme. Globaalina yhtiönä meille on tärkeää edistää ihmisoikeuksia, mukaan lukien lasten oikeuksia, ympäri maailmaa. Lisäksi olemme tehneet erinomaista yhteistyötä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa myös aiemmin. Tässä projektissa tavoitteenamme on tarjota pitkän tähtäimen tukea Dungarpurin lasten koulutukseen ja hyvinvointiin. Projektin sijainti on myös lähellä Valmetin Intian toimintoja”, sanoo Laura Puustjärvi, Valmetin kestävän kehityksen johtaja.

Dungarpur on yksi Rajasthanin osavaltion vähiten kehittyneistä alueista. Lapsikuolleisuusluku on maan kansallista keskiarvoa korkeammalla, ja suuri osa lapsista on aliravittuja ja orpoja. Lapsityövoiman käyttö on yleistä etenkin perustuotannossa, ja monet lapset jättävät koulun kesken.

“Dungarpurin projektimme tukee kaikista haavoittuvimpia lapsia ja heidän perheitään. Tavoitteenamme on lisätä heidän pääsyään olemassa olevan sosiaaliturvan piiriin sekä parantaa vanhempien ymmärrystä lasten koulutuksesta ja hyvinvoinnista, mikä on yksi tehokkaimpia tapoja estää lapsityövoimaa ja vähentää aliravitsemusta. Valmetin kaltaisten kumppaneiden ansiosta työmme vaikutukset ovat huomattavasti tehokkaampia”, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen.