Väkivaltainen ääriajattelu verkossa murentaa lasten hyvinvointia ja oikeuksia 

Väkivaltainen ääriajattelu verkossa murentaa lasten hyvinvointia ja oikeuksia 

Vihapuhe vaikuttaa negatiivisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteeseen. Pelastakaa Lapset on julkaissut selvityksen väkivaltaisesta ääriajattelusta verkossa. 

Väkivaltainen ääriajattelu vaikuttaa lapsiin ja nuoriin monin tavoin. Vihapuhe murentaa kohteensa hyvinvointia, turvallisuudentunnetta ja luottamusta viranomaisiin, erityisesti lapsilla, jotka jo ennestään ovat haavoittavassa asemassa. Häirinnän ja väkivallan kohteeksi joutuminen tai sen todistaminen ovat lapsille ja nuorille erityisen traumaattisia kokemuksia. Nuoret ovat myös kohderyhmä, johon kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet kohdistavat propagandaa ja rekrytointia. 

Pelastakaa Lapset on julkaissut selvityksen väkivaltaisesta ääriajattelusta verkossa. Selvitys perustuu laajaan tutkimuskirjallisuuteen sekä Pelastakaa Lasten omaan tutkimukseen verkon vihailmiön parissa. Julkaisu on osa RadicalWeb-hanketta, jonka tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä verkkoympäristöissä ilmenevää nuorten hyvinvointia ja oikeuksia uhkaavaa ääriajattelua ja väkivaltaista radikalisoitumista.  

”Verkon merkitys väkivaltaisen ääriajattelun leviämisessä ja juurtumisessa on suuri. Ääriryhmät käyttävät verkkoa taitavasti hyväkseen, ja sosiaalinen media vahvistaa omalla toimintalogiikallaan radikaalien viestien nopeaa välittymistä. Lapset ovat usein viharikosten sijaiskärsijöitä, toisinaan myös uhreja”, sanoo Antti Järventaus, kehittämispäällikkö Pelastakaa Lapset ry:stä. 

”Väkivaltainen ääriajattelu murentaa lasten hyvinvointia ja oikeuksia. Jokaisella lapsella ja nuorella on lähtökohdistaan ja taustastaan riippumatta yhtäläinen oikeus turvalliseen elämään ja hyvinvointia tukevaan kasvuympäristöön. Aikaamme värittävät uudenlaiset yhteiskunnalliset ja kansainväliset jännitteet. Kärjistynyt keskusteluilmapiiri ja vihapuheen lisääntyminen luovat pohjaa lasten oikeuksia ja hyvinvointia uhkaavalle aatteelliselle väkivallalle”, Järventaus sanoo. 

Suomen valtio on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen nojalla sitoutunut suojelemaan lapsia kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta. Väkivaltaista ääriajattelua vastustetaan parhaiten rakentamalla mahdollisimman tasa-arvoista ja osallistavaa yhteiskuntaa ja puuttumalla määrätietoisesti ääri-ilmiöihin. 

Uusi julkaisu on suunnattu nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja vanhemmille. Se sisältää tietoa väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja ääriajattelusta sekä siitä, millaisia vaikutuksia sillä on lapsen ja nuoren hyvinvoinnille, ja mikä suojaa haitallisten ajatusmallien omaksumiselta. Materiaalissa paneudutaan etenkin siihen, miten nämä monimutkaiset ilmiöt ilmenevät verkossa. Tarjolla on myös välineitä ymmärtää ja kohdata nuoria. 

Julkaisu suomeksi ja englanniksi täältä:   

Suomi: http://www.pelastakaalapset.fi/radicalweb/vakivaltainenaariajatteluverkossa

Englanti: www.pelastakaalapset.fi/radicalweb/violentextremismonline 

RadicalWeb on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.