Tyttöjen päivä: Jos kaikki maailman tytöt saisivat käydä toisen asteen koulutuksen, yli 50 miljoonaa lapsiavioliittoa voisi jäädä solmimatta

Vuosina 2018–2030 jopa 134 miljoonaa tyttöä menee naimisiin alaikäisenä, ellei toimia lapsiavioliittojen lopettamiseksi lisätä merkittävästi. Pelastakaa Lasten tuoreen selvityksen mukaan lapsiavioliitoilla ja koulun keskeyttämisellä on selkeä yhteys.

Jos kaikki maailman tytöt saisivat toisen asteen koulutuksen päätökseen, voitaisi vuoteen 2030 mennessä noin 50 miljoonaa lapsiavioliittoa saada estettyä, paljastaa Pelastakaa Lasten uusi selvitys Yhteistyössä lapsiavioliittojen lopettamiseksi.

Lapsiavioliitot ovat matalan tulotason maissa usein pääsyy koulun keskeyttämiseen. Toisaalta tytöt, jotka eivät käy koulua, altistuvat lapsiavioliiton riskeille. Monet tytöistä elävät turvattomissa ympäristöissä, joten vanhemmat saattavat kokea, että tyttärien naittamien suojelee näitä vaaroilta tai leimautumiselta, joka liittyy avioliiton ulkopuoliseen parisuhteeseen tai raskaaksi tulemiseen.

Ponnisteluja on lisättävä merkittävästi, mikäli lapsiavioliitot halutaan lopettaa ja kaikille tytöille varmistaa koulutus.

Selvityksen mukaan:

  • Viimeisen vuosikymmenen aikana on estetty noin 25 miljoonaa lapsiavioliittoa. Yksikään kehitysmaa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä saavuttamassa YK:n tavoitetta lopettaa kaikki lapsiavioliitot vuoteen 2030 mennessä.
  • Tavoite siitä, että kaikki suorittavat keskiasteen loppuun vuoteen 2030 mennessä, ei toteudu nykyisten kehityssuuntien perusteella ennen kuin vasta vuonna 2084 – yli 50 vuotta määräajan umpeuduttua.
  • Jos nykysuuntaukset jatkuvat, noin 134 miljoonaa tyttöä menee naimisiin vuosina 2018–2030. Pelkästään vuonna 2030 lähes 10 miljoonaa tyttöä menee naimisiin. Yli kaksi miljoonaa heistä tulee olemaan alle 15-vuotiaita.
  • Viime vuonna 21 prosenttia 20–24-vuotiaista naisista oli mennyt naimisiin tai elänyt avoliitossa alle 18-vuotiaana.

Pelastakaa Lapset teki hiljattain tutkimuksen Nigerissä, jossa on maailman korkeimmat lapsiavioliittoluvut. Sen mukaan koulua käymättömät tytöt ovat suuremmassa vaarassa joutua naimisiin, saada lapsen varhain tai kärsiä aliravitsemuksesta.

– Koulutuksella on hyvin merkittävä rooli lapsiavioliittojen lopettamisessa. Sen lisäksi, että tyttöjen koulutukseen on panostettava, tarvitaan määrätietoista toimintaa tyttöjen aseman vahvistamiseksi ja sukupuolisyrjinnän lopettamiseksi kaikilla elämän aloilla, toteaa Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lasten pääsihteeri.

– Jokaisella tytöllä on oikeus saada koulutusta ja kehittyä. Lapsiavioliitto vaarantaa tyttöjen tulevaisuuden ja on kaikissa tilanteissa rikkomus lapsen oikeuksia vastaan. Nuorten tyttöjen riski kuolla raskauteen tai synnytykseen on merkittävästi suurempi kuin aikuisella naisella. Nuorille tytöille syntyneiden lasten riski menehtyä ennen viidettä ikävuottaan on myös suurempi.

Pelastakaa Lasten toiminnassa on havaittu, että parhaita tapoja vähentää lapsiavioliittoja on tyttöjen voimaannuttamisen ja kouluttamisen yhdistelmä. Tulonsiirrot antavat vanhemmille mahdollisuuden pitää tyttärensä koulussa sen sijaan, että nämä tekisivät töitä.

– Vaikka perheen taloudellinen tilanne olisikin äärimmäisen kireä, voi tyttöjen pääsyä koulutukseen edistää merkittävästi sosiaaliturvan, opintotuen tai muiden tukitoimien avulla, sanoo Markkula-Kivisilta.

Intian Biharissa elävä Munni (nimi muutettu) oli vaarassa joutua naimisiin 13-vuotiaana. Hän kuitenkin välttyi lapsiavioliitolta Pelastakaa Lasten tuella. Koulunkäyntinsä ohella hän opettaa lukutaitoa koulua käymättömille lapsille ja naisille. ”Missä ikinä naiset eivät osaa lukea tai kirjoittaa, heille on annettava koulutusta.” Kuva: CJ Clarke / Pelastakaa Lapset

Monessa maassa tyttöjen pitäminen koulussa edellyttää lainsäädännöllisiä uudistuksia sekä muutoksia politiikassa. Maailmanpankin ja Pelastakaa Lasten aiemman tutkimuksen mukaan on tärkeää myös huolehtia lakien käytäntöön viemisestä samalla kun asenteita ja käytäntöjä muutetaan ruohonjuuritasolla.

– Äärimmäinen köyhyys ja sukupuolisyrjintä on erittäin haitallinen yhdistelmä. Monet perheet katsovat, että tyttöjen on parempi olla vaimoja ja äitejä kuin saada koulutus.

Esimerkiksi Nepalissa lapsiavioliitot ovat olleet laittomia jo vuodesta 1963 alkaen, mutta lapsiavioliittojen yleisyys on Aasian korkeimpia. Pelastakaa Lapset on tehnyt työtä paikallisten päättäjien, viranomaisten, uskonnollisten johtajien, yhteisöjen ja tyttöjen kanssa lisätäkseen tietoisuutta lapsiavioliittojen haitoista ja vahvistamalla lastensuojelun rakenteita. Lapsiavioliittoja on pyritty estämään muun muassa lasten käsikirjoittamien ja esittämien näytelmien avulla sekä tekemällä yhteistyötä uskonnollisten johtajien kanssa, jotka kieltäytyvät vihkimästä alle 20-vuotiaita. Vuosina 2015–2017 lapsiavioliitot vähenivät 11 prosenttia alueilla, joilla Pelastakaa Lapset toimii.

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälisenä tyttöjen päivänä maailman päättäjiä parantamaan tyttöjen terveyspalveluiden saantia sekä suojelua, jotta lapsiavioliitot saataisiin lopetettua. Kaikki suunnitellut toimet pitää rahoittaa riittävästi ja niihin on liitettävä vahva painotus koulutukseen.

–Maailman eri maiden hallitusten on asetettava etusijalle lapsiavioliittojen lopettaminen. Edistystä tapahtuu, mutta auttamattoman hitaasti. Lapsiavioliitot ovat yksi suurimmista tyttöjen koulutuksen, kehityksen ja voimaannuttamisen esteistä, toteaa Markkula-Kivisilta.