Turvallisesti verkossa – miten suojella lasta ja nuorta?

Pelastakaa Lasten asiantuntijat ovat työssään kiinnittäneet huomiota lasten itse ottamien ja lapsista otettujen seksuaalissävytteisten kuvamateriaalien hallitsemattomaan leviämiseen ja päätymiseen epäasialliseen tai rikolliseen käyttöön. Tämä ilmiö näkyy myös poliisin työssä. Pelastakaa Lapset tekee yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa lasten suojelemiseksi digitaalisessa mediassa.

”Näemme Nettivihje-työssämme jatkuvasti, miten lasten kuvia käytetään väärin. Haluamme, että lapset ja nuoret itse, mutta myös huoltajat huomioivat digiturvataidot entistä paremmin osana arkista toimintaa. Turvallisesti verkossa -kampanjassamme nostamme esiin erityisesti kuvamateriaaliin liittyvät turvataidot”, Pelastakaa Lasten erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen sanoo.

”Poliisin mielestä lasten ja nuorten pitäisi kiinnittää huomiota siihen, mitä riskejä liittyy tietoverkkojen käyttämiseen, esimerkiksi kuvien jakamiseen”, sanoo KRP:n rikosylikomisario Sari Sarani.

”Läppärin tai mobiililaitteen web-kameralla otettua kuvamateriaalia tallennetaan ja käytetään väärin. Toivomme, että lapset ja nuoret kameraa käyttäessään pysähtyisivät aina harkitsemaan, mitä kuvamateriaalia he ovat aikeissa jakaa. Nuoren esimerkiksi rakkauden huumassa itse ottama ja seurustelukumppanille jakama seksuaalinen kuvamateriaali sisältää aina riskin kuvien väärinkäyttöön ja hallitsemattomaan leviämiseen verkossa”, Vaaranen-Valkonen painottaa.

Web-kameraan tarralla kiinnitettävässä suojuksessa on luukku, joka pidetään kiinni silloin, kun web-kameraa ei käytetä.

Turvallisesti verkossa -kampanjan aikana Pelastakaa Lapset muistuttaa, että kannettavan tietokoneen web-kamera kannattaa pitää peitettynä silloin, kun web-kameraa ei käytetä. Web-kameran voi peittää esimerkiksi irrotettavalla tarralla tai web-kameran suojuksella.

Kameran välityksellä tapahtuvassa verkkokeskustelussa ja toiminnassa kannattaa aina käyttää harkintaa. Lapset ja nuoret eivät ilman ohjeistusta ymmärrä, että erilaisten palveluiden live-chatteja tallennetaan vääriin tarkoituksiin: kameran kautta katsellaan, kuvataan ja taltioidaan kuvia ja siksi kannettavan tietokoneen kamera kannattaa pitää peitettynä. Lasten ja nuorten tulisi oppia peittämään kamera. Lapsille ja nuorille pitää opettaa arjen digiturvataitoja, jotta he osaisivat toimia turvallisesti verkossa.

”Tieto auttaa toimimaan ja toivomme, että jatkossa web-kameran suojus sekä muut digiturvataidot olisivat yhtä yleisesti käytössä kuin polkupyöräkypärä tai heijastin liikenteessä. Lapset ja nuoret oppivat tekniikan käytön hetkessä, mutta eivät sitä, miten verkossa toimitaan turvallisesti. Tässä meillä aikuisilla on suuri vastuu”, Vaaranen-Valkonen muistuttaa.

Lue lisää www.pelastakaalapset.fi/digi

Tällä viikolla Pelastakaa Lapset kampanjoi Keskusrikospoliisin kanssa digiturvataitojen puolesta.