Tunteiden verkko -materiaali tukee ja auttaa, kun seksuaalinen toiminta netissä mietityttää nuorta

Seksistä keskusteleminen tuntemattomien kanssa, paljastavien kuvien ja videoiden jakaminen seurustelukumppaneille, seksuaalinen ahdistelu ja häirintä, ihastuminen ja seksuaalinen kanssakäyminen verkkotuttavan kanssa – nämä ovat arkea monelle suomalaiselle nuorelle. Aiheesta on valistettu nuoria ennen kaikkea painottaen riskejä ja uhkia. Pelastakaa Lasten uusi Tunteiden verkko -materiaali laajentaa näkökulmaa ottaen huomioon seksuaalisen keskustelun ja tiedon jakamisen mahdollisuudet ja niiden tärkeän merkityksen nuoren elämässä.

– Nuorille suunnatun, verkossa julkaistavan video- ja tekstiaineiston tavoitteena on, että nuoren seksuaalisuuden kehittymistä tuetaan ottamalla huomioon verkon mahdollisuudet.  Verkko voi parhaimmillaan toimia nuoren kasvun tukena, esimerkiksi silloin kun nuori haluaa jutella nimettömänä itseään huolestuttavasta asiasta tai tutkia seksiin liittyviä asioita omassa tahdissaan, kertoo Pelastakaa Lasten Lapset ja digitaalinen media-toimintojen päällikkö Veera Uusoksa.

– Selvää on, että nuorten ajattelemattomaan ja seurauksista piittaamattomaan toimintaan liittyy myös riskejä ja niistä haluamme kertoa ilman kauhistelua. Tärkeää on, että nuoren omia verkkotaitoja kehitetään niin, että hän osaa itse suojella itseään riskeiltä, ennaltaehkäistä ongelmia ja toimia oikein riskitilanteissa, Uusoksa tarkentaa.

Tunteiden verkko -aineisto käsittelee muun muassa ahdistelua ja häirintää verkossa, tutustumista, luottamusta ja tunteita verkkoympäristössä, oman seksuaalisuuden esiin tuomista netissä sekä seksiin liittyvän tiedon ja keskustelun luotettavuutta. Se sisältää seitsemän videota ja niihin liittyvät lyhyet tekstiosuudet. Aineisto on suunnattu erityisesti 13–18-vuotiaille itseopiskelun tueksi. Sitä voi hyödyntää myös esimerkiksi kouluissa ja nuorisotyössä.  Aineisto löytyy osoitteesta:

www.pelastakaalapset.fi/nuorisotoiminta/luettavaa-nuorille/tunteiden-verkko

Videot on tuottanut jyväskyläläinen tuotantoyhtiö Cutline. Videoiden käsikirjoitus on tuotettu Pelastakaa Lapset ry:n Lapset ja digitaalinen media -tiimin voimin. Nuorille suunnatut tietotekstit on tuottanut freelancetoimittaja Sirkku Aalto. Aineistoa ovat kommentoineet ja arvioineet kohderyhmään kuuluvat lukiolaisnuoret.

Pelastakaa Lapset on tehnyt ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä ja kehittänyt heikoimmassa asemassa olevien lasten arkea vahvistavia työmuotoja digitaalisessa mediassa vuodesta 2002. Lapset ja digitaalinen media -tiimi ylläpitää ja kehittää mm. Nettivihje-palvelua sekä nuorille suunnattuja verkkopalveluja: Netari-verkkonuorisotaloa, Suunta-ohjaus- ja neuvontapalvelua, Manteli-chattia sekä kriisichattia. Lisäksi tiimi tuottaa aineistoa ja koulutusta ammattilaisille ja nuorille, sekä henkilöille, jotka osoittavat kiinnostusta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön verkkoympäristöissä. Tutustu lisää: www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lapset-ja-digitaalinen-media