Tuloksia lasten hyväksi maailmalla vuonna 2019: Kansainvälisten ohjelmien vuosiraportti ilmestynyt

Suomen Pelastakaa Lasten kansainvälisen toiminnan vuosiraportti vuodelta 2019 on ilmestynyt. Toimintamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi tavoitti yli 500 000 lasta ja aikuista.

Ponnistelimme lasten elinolojen parantamiseksi ja heidän oikeuksiensa edistämiseksi 14 kohdemaassamme. Toimintamme tavoitti suoraan 297 933 lasta ja 230 109 aikuista. Tavoitimme lisäksi kymmeniä tuhansia lapsia osallistumalla kansainvälisen liikkeemme hätäavun operaatioihin eri puolilla maailmaa.

Työmme painopisteinä oli lapsiköyhyyden vähentäminen, lasten suojelun vahvistaminen sekä lasten koulunkäynnin, terveyden ja ravitsemuksen edistäminen. Kaikessa toiminnassa edistimme lapsen oikeuksien toteutumista ja sitä, että lasten tarpeet ja omat näkemykset tulisivat paremmin huomioiduksi. Koska kohdemaistamme useimmat kärsivät luonnonkatastrofeista tai aseellisista selkkauksista, tuimme myös lapsia, perheitä, yhteisöjä sekä viranomaisia eri kriisitilanteisiin liittyvien riskien vähentämisessä ja vahvistimme heidän valmiuttaan toimia katastrofin sattuessa.

Työllämme on merkitystä

  • Vastasimme konflikteista ja luonnonkatastrofeista kärsivien lasten tarpeisiin muun muassa Syyriassa, Jemenissä, Burkina Fasossa ja Mosambikissa, vahvistaen heidän suojelua sekä edistäen heidän terveyttä, ravitsemusta ja koulutusta.
  • Nepalissa alipainoisuuden yleisyys on toiminta-alueillamme vähentynyt runsaasta kolmanneksesta alle neljännekseen kolmessa vuodessa.
  • Sambiassa ansiotyössä olevien lasten osuus on hankkeemme toteutusalueella vähentynyt vajaasta kolmanneksesta viidennekseen.
  • Somaliassa koulussa olevien lasten osuus on kohdealueillamme kaksinkertaistunut. Lähes kahdeksan kymmenestä lapsesta on koulussa ja yhä harvempi jättää opintonsa kesken.
  • Intiassa, Nepalissa ja Filippiineillä tuimme lähes 20 000 ihmisen pääsyä sosiaaliturvan piiriin.
  • Kohdemaissamme yli 2200 huoltajaa osallistui vuoden aikana hyvän vanhemmuuden koulutusohjelmiin.

Lue lisää: Save the Children Finland International Programme Annual Report 2019