Syyriassa uhrien lukumäärä noussut lähes 50 prosenttia ”turvavyöhykkeiden” perustamisesta lähtien

Viimeisimpien tietojen mukaan niin kutsutut turvavyöhykkeet ja muut kansainväliset toimet ovat täysin epäonnistuneet Syyriassa. Viime vuoden puolivälin jälkeen vähintään 37 siviiliä on päivittäin tapettu eri puolilla maata. Tämä on 45 prosenttia enemmän kuin ennen turvavyöhykkeiden perustamista muun muassa Idlibiin ja Itä-Ghoutaan.

Konfliktin seitsemännen vuosipäivän alla Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä lopettamaan vallitsevan rankaisemattomuuden kulttuurin ja ryhtymään välittömästi toimiin väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomusten seurantaa on tehostettava ja vastuullisuus varmistettava.

Palava hallintorakennus Doumassa saarretussa Itä-Ghoutassa: Kuva: Syria Relief/Pelastakaa Lapset

Itä-Ghoutassa satoja ihmisiä on tapettu viimeisten viikkojen aikana. Kaupunkiin loukkuun jääneet lapset ja perheet on pakotettu asumaan kellareissa ja väliaikaisissa suojissa, joissa heitä kuolee pommitusten, hoitamattomien vammojen, sairauksien ja aliravitsemuksen seurauksena.

Väkivaltaisuuksien keskellä elävät lapset kärsivät erittäin haitallisesta toksisesta stressistä. Pelkotila on monilla lapsilla jatkuva. Lasten arki on pakenemista, ja heiltä on evätty toiveet paremmasta tulevaisuudesta koulujen lakattua toimimasta tai tuhouduttua.

– Sotilaskoneet pelottavat eniten. Heti lentokoneen tullessa pieni tyttäreni saa kohtauksen. Hän on ensin hermostunut, sitten hän saa kohtauksen ja menettää tajuntansa, kertoo eräs äiti Itä-Ghoutassa.

– Hän [opettaja] seisoi ikkunan vieressä ja sanoi hakevansa meille kyniä ja paperia. Ennen kuin hän ehti tehdä tämän, häneen osui päähän ja näimme, että hän oli kuollut, kuvailee yksitoistavuotias poika kouluaan vastaan tehtyä hyökkäystä Idlibissä.

Selwa, 11, (nimi muutettu) on ollut maansisäisenä pakolaisena lähes seitsemän vuotta. Perheen koti tuhoutui pommituksissa. Kuva: Shafak/Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset on haastatellut kymmeniä avustustyöntekijöitä, lapsia, vanhempia, lääkäreitä, opettajia ja nuorisotyöntekijöitä saarretussa Itä-Ghoutassa sekä Luoteis-Syyriassa. Nämä todistajalausunnot on sisällytetty järjestön Voices from Syria’s Danger Zones -katsaukseen.

Vuoden 2017 puolivälissä perustettiin Syyriassa neljä turvavyöhykettä siviilien suojelemiseksi hyökkäyksiltä. Tämä antoi toivoa siitä, että kriisin ratkaisu voisi olla lähellä. Tilanne on paikoin kuitenkin vain pahentunut.

  • Ennätysmäärä ihmisiä on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan: Paenneiden lukumäärä on kasvanut 60 prosenttia turvavyöhykkeiden perustamisesta lähtien. Jopa 250 lasta on joutunut pakenemaan joka tunti. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä yli miljoona ihmistä joutui YK:n tietojen mukaan kodittomaksi, mikä on suurin luku viiteen vuoteen.
  • Siviiliuhrien määrä on kasvanut 45 prosenttia: Päivittäin ainakin 37 siviilin raportoidaan menehtyneen räjähteiden johdosta, mikä on enemmän kuin vuosiin.
  • Kouluihin kohdistetut hyökkäykset ovat lisääntyneet: Itä-Ghoutassa yli 60 koulua on vahingoittunut tai tuhoutunut pommituksissa tammi-helmikuun aikana. Pelastakaa Lasten tukeat koulut Luoteis-Syyriassa ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa väkivaltaisuuksien takia neljä kertaa aiempaa useammin. Eri selvitysten mukaan lapset ovat vuosia jäljessä koulutuksensa suhteen.
    Terveydenhuoltoa vastaan kohdistuu hyökkäys joka toinen päivä: Tämä estää tuhansien ihmisten pääsyn hoitoon.
  • Avun saantia evätään järjestelmällisesti: Ruoan, lääketarvikkeiden ja muiden avustustarvikkeiden kuljetukset on estetty yli kahdelta miljoonalta ihmiseltä alueilla, jotka YK luokittelee vaikeasti saavutettaviksi tai piiritetyiksi. Apua tarvitsevista puolet on lapsia. Aliravitsemus lasten parissa on ennätyskorkea, ja lääkärit joutuvat kierrättämään siteitä ja neuloja.

Itä-Ghoutassa Pelastakaa Lasten haastattelemat opettajat kertovat lasten päivittäin pyörtyvän kesken oppituntien ravinnon puutteen vuoksi. Jotkut vanhemmat sanovat voivansa ruokkia lapsiaan vain joka toinen päivä, sillä ruoan hinnat nousevat jatkuvasti. Piiritetyssä Itä-Ghoutassa leivän hinta on jopa 16 kertaa korkeampi kuin lähialueella.

Loubna, 11, (nimi muutettu) on kotoisin Al Waerista Syyriassa. Häntä kohti on ammuttu, ja hänen kotiaan ja kouluaan on pommitettu. Tyttö asuu isoäitinsä ja neljän sisaruksensa kanssa tilapäisessä leirissä lounaisessa Idlibissä. Kuva: Shafak/Pelastakaa Lapset

– Syyriassa lähes kolme miljoonaa lasta on kasvanut kokematta rauhaa. On täysin kestämätöntä, että väkivallan sallitaan jatkuvan. Luvatuista tulitauoista huolimatta lapsia ja muita siviilejä vastaan kohdistetaan hyökkäyksiä. Ihmisten koteja, sairaaloita ja kouluja tuhotaan, sanoo Sanna Juntunen, Pelastakaa Lasten humanitaarisen avun neuvonantaja.

Jotta tilanne ei pahenisi entisestään, Pelastakaa Lapset kehottaa maailman maiden hallituksia kiireellisesti ryhtymään seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Konfliktin kaikkia osapuolia on painostettava noudattamaan täysimääräisesti ja välittömästi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2401 vihollisuuksien lopettamisesta, jotta kiihtyvät väkivaltaisuudet Itä-Ghoutassa ja Idlibin alueella saadaan loppumaan
  • Humanitaarisille avustusjärjestöille on sallittava turvallinen ja esteetön pääsy apua tarvitsevien väestöryhmien luo, ja sairaiden ja haavoittuneiden evakuointi on sallittava
  • On painotettava sitä, että Syyrian siviiliväestö ei ole saanut suojelua turvavyöhykkeiden myötä sekä vaadittava kaikkia osapuolia hakemaan poliittista ratkaisua kriisiin
  • On varmistettava, että lapsen oikeuksia rikkoneet saatetaan vastuuseen teoistaan vaatimalla riippumatonta selvitystä kouluihin ja sairaaloihin kohdistuneista hyökkäyksistä sekä muista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksista.

Kodeistaan paenneita lapsia maansisäisten pakolaisten leirillä Idlibin alueella. Kuva: Shafak/Pelastakaa Lapset

Syyriassa ja lähialueen maissa Pelastakaa Lapset jatkaa ponnistelujaan sodasta kärsivien lasten auttamiseksi. Monimuotoinen apumme on tähän mennessä tavoittanut lähes neljä miljoonaa ihmistä, joista 2.6 miljoonaa on lapsia.

Auta Syyrian kriisistä kärsiviä lapsia
Tekstaa LAPSILLE numeroon 16499 (viestin hinta 10 €)
Soita keräyspuhelimeen 0700 04441 (12,77 € + pvm)
Lahjoita keräystilille: FI64 1017 3000 2107 27 (viestiksi ”Syyria”)
Tee verkkolahjoitus (valitse lahjoituskohteeksi Syyrian kriisi)
Aloita oma keräys Syyrian lapsille