Suomen määräaikaisraportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle on viivästynyt vuodella

Pelastakaa Lasten liittovaltuuston syyskokouksessa 28.9.2018 valtuutetut esittivät huolensa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen raportoinnista ja seurannasta Suomessa. Sopimuksen ratifioineiden valtioiden tehtävänä on antaa YK:n lapsen oikeuksien komitealle säännöllisesti määräaikaisraportti, jossa kerrotaan miten lapsen oikeudet kussakin valtiossa toteutuvat. Suomen valtion määräaikaisraportti Geneveen on viivästynyt vuodella.

Valtion määräaikaisraportti sisältää myös tietoa siitä, kuinka Suomi on edellisen raportointikerran jälkeen tarttunut YK:n lapsen oikeuksien komitean antamiin huomautuksiin ja edistänyt suositusten ohjaamana lapsen oikeuksia. Suomen määräaikaisraportin kokoamisen haasteena on, ettei Suomessa toteuteta johdonmukaisesti koordinoitua ja yhtenäistä lapsipolitiikkaa ja sen seurantaa. Tämä on myös yksi komitean Suomelle antamista huomautuksista.

Hallitus valmistelee parhaillaan yli hallituskauden yltävää kansallista lapsistrategiaa, jota myös lapsijärjestöt ovat esittäneet laadittavaksi. Samalla on tarkoitus käydä yhteiskuntapoliittista keskustelua lapsi- ja perhepolitiikasta sekä lapsi- ja perhemyönteisestä yhteiskunnasta. Pelastakaa Lasten liittovaltuusto pitää tätä positiivisena ja toteaa seuraavansa ilolla tätä kehitystä.

Kansalaisjärjestöt ovat valmistelleet komitealle omaa täydentävää raporttiaan lapsen oikeuksien tilanteesta Suomessa. Järjestöjen raportti voidaan julkaista ja järjestöjä kuulla Genevessä vasta Suomen raportin julkaisemisen jälkeen. Nyt, kun valtion raportti on vihdoin valmistumassa, Pelastakaa Lasten liittovaltuusto muistuttaa, että lapsen oikeuksien toteutuminen on yksi valtioiden tärkeimmistä tehtävistä, eikä meillä ole varaa laiminlyödä velvollisuuttamme huolehtia lapsista.

Valtion raportin ja kansalaisjärjestöjen täydentävän raportin lisäksi lapsiasiavaltuutettu ja eduskunnan oikeusasiamies raportoivat komitealle. Kaikille järjestetään myös suullinen kuulemistilaisuus Genevessä. Ulkoasiainministeriö vastaa lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportoinnista. Valtion raportti valmistellaan kuulemalla eri ministeriöitä, UNICEFia ja kansalaisyhteiskuntaa. Raportin valmisteluvaiheessa ulkoasiainministeriö pyytää lausuntoja sekä järjestää keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia. Suomi on raportoinut lapsen oikeuksien komitealle tähän mennessä neljä kertaa. Tuleva määräaikaisraportti on yhdistetty viides ja kuudes raportti.

Lisätietoja:

Päivi Korolainen, Pelastakaa Lapset ry:n liittovaltuuston puheenjohtaja, paivi.korolainen@gmail.com, 044 027 3708
Tiina-Maria Levamo, vaikuttamistyön asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry, tiina-maria.levamo@pelastakaalapset.fi, 050 570 6360