Suomeen tarvitaan suunnitelma lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjuntaan

Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat, että seuraavalla hallituskaudella laaditaan kansallinen toimeenpanosuunnitelma Lanzaroten sopimukselle. Lasten seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä torjuva Lanzaroten sopimus tunnetaan huonosti, vaikka Suomi on ratifioinut tämän Euroopan neuvoston sopimuksen jo vuonna 2011. Sopimukselle ei ole laadittu kansallista toimeenpanosuunnitelmaa, toisin kuin vuonna 2015 ratifioidulle Istanbulin sopimukselle.

Sopimuksen toimeenpanoa seuraa Lanzaroten komitea. Seurantaa tehdään temaattisilla ja yleisillä kyselyillä, joiden tarkoitus on antaa kokonaiskuva lainsäädännön ja sen toimeenpanon toteutumisesta. Seurantaan kuuluvat myös monitorointikäynnit sopimuksen ratifioineissa maissa.

– Suomessa ei tällä hetkellä toteudu esimerkiksi valtakunnallisesti yhdenvertainen ja riittävä hoito uhreille, mitä sopimus edellyttää. Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan vastainen työ vaatii pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä, Pelastakaa Lasten erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen muistuttaa.

– Meidän on jo aika seurata Lanzaroten sopimuksen velvoitteiden toteutumista suunnitelmallisesti Suomessa. Seuraavan hallituksen on nyt toimittava johdonmukaisemmin lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja seksuaaliväkivaltaa vastaan, lapsen oikeuksien toteutumista seuraava vaikuttamistyön asiantuntija Tiina-Maria Levamo Pelastakaa Lapsista sanoo.

Ennaltaehkäisyyn täytyy panostaa

Ennaltaehkäisy on tärkeintä seksuaaliväkivallan vastaisessa työssä. Siinä tarvitaan yhteistyötä lasten elinympäristöjen ja muiden toimijoiden välillä. Nyt esimerkiksi ennaltaehkäisevä turvataito-, seksuaali-, ja mediataitokasvatus on hajallaan ja yksittäisten hankkeiden varassa.

– Lapsille on tarjottava tietoa heidän oikeuksistaan, ymmärrystä seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan eri muodoista ja keinoista suojata itseään. Lisäksi tarvitaan opetusta digiturvataidoista ja sosiaalisen median riskeistä, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö on jo ilmaissut vahvan tahtotilansa laatia Lanzaroten sopimukselle toimeenpanosuunnitelma. Työn toteutuminen täytyy varmistaa seuraavalla hallituskaudella.

– Myönteistä on, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia on hetki sitten vihdoin kiristetty. Lisäksi THL:n toteuttamaan Kouluterveyskyselyyn on otettu mukaan lasten kokemaa seksuaali- ja fyysistä väkivaltaa kartoittava osio, Vaaranen-Valkonen toteaa.

Lue koko kannanotto täältä.

Lisätietoja:

Nina Vaaranen-Valkonen, erityisasiantuntija, p. 050 448 5442, nina.vaaranen-valkonen@pelastakaalapset.fi

Tiina-Maria Levamo, asiantuntija, p. 050 570 6360, tiina-maria.levamo@pelastakaalapset.fi