Suomalaiset lahjoittivat Pelastakaa Lasten joulukeräykseen ennätysmäärän

Yli 100 000 lasta Suomessa elää köyhissä perheissä. Köyhyys vaikuttaa näiden lasten koko elämään ja tulevaisuuteen. Pelastakaa Lapset kutsui suomalaiset mukaan joulukeräykseen auttamaan kotimaan köyhiä ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia.  Lahjoittajat lähtivät todella innolla mukaan joulukeräykseen: Joulun ajan keräystuotot nousivat ennätykselliseen yli 1,7 miljoonaan euroon. Pelastakaa Lasten tavoitteena on tukea tänä vuonna yhteensä 25 000 lasta ja nuorta kotimaassa. Ehkäisevän tuen muotoja ovat mm. opiskelu- ja harrastustuki, verkossa tapahtuva lasten tukeminen sekä sporttikummi- ja tukiperhetyö.

 Pelastakaa Lasten Lahjaksi tulevaisuus -joulukeräys avautui lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2018. Joulukeräyksen suojelijana toimi tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio.

”Joulukeräyksen kautta tehdyillä lahjoituksilla voimme tarjota pitkävaikutteista tukea köyhien perheiden ja syrjäytymisvaarassa oleville lapsille kotimaassa – antaa heille lahjaksi tulevaisuuden. Olemme nähneet lukemattomia esimerkkejä, kuinka konkreettisesti tällainen tuki voi muuttaa koko lapsen loppuelämän”, kertoo viestinnän ja varainhankinnan johtaja Sanna Kuusisto Pelastakaa Lapset ry:stä.

”Onnistuimme ylittämään tavoitteemme ja keräsimme joulun aikaan yli 1,7 miljoonaa euroa, joista valtaosa lahjoitettiin työhömme kotimaan vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten auttamiseksi. Olemme äärettömän kiitollisia kaikille, jotka osallistuivat joulukeräykseemme. Ihmisillä on Suomessa voimakas tahto auttaa heikossa asemassa olevia lapsia ja tämä näkyy nyt saavutetussa keräystuloksessa. Kiitos joulukeräyksen tuottojen, tavoitteemme on tukea yhteensä 25 000 lasta ja nuorta kotimaassa tänä vuonna”, sanoo Kuusisto.

Suomessa elää yli 100 000 lasta eli 11% lapsista köyhissä perheissä1. Köyhyys on myös pitkittynyt. Köyhillä lapsilla on muita suuremmat riskit syrjäytymiseen. Köyhyys asettaa lapset eriarvoiseen asemaan ja usein köyhyys myös periytyy.

Joulukeräyksen lahjoitusten avulla Pelastakaa Lapset auttaa lapsia tukemalla heitä muun muassa harrastuksissa ja opinnoissa. Moni nuori joutuu päättämään opintonsa peruskouluun, koska kaikilla perheillä ei ole varaa hankkia nuorelle oppikirjoja tai ammattiopinnoissa tarvittavia välineitä. Antamalla köyhille lapsille samoja mahdollisuuksia, kuin heidän ikätovereillaan on, lapset saavat mahdollisuuden: iloa, itsevarmuutta ja uskoa siihen, että he voivat pärjätä elämässä ja katkaista köyhyyden kierteen.

Mukana joulukeräystä oli tukemassa myös joukko tunnettuja suomalaisia: Aira Samulin, Esko Valtaoja, Mikael Gabriel, Krisse Salminen, Pekka Pouta, Edis Tatli, Ellinoora ja Mmiisas.

Joulun aikaan myös humanitaarinen apu oli suomalaisten sydäntä lähellä. Pelastakaa Lapset sai joulun aikana lahjoituksia erityisesti Jemenin konfliktin vuoksi kärsivien lasten auttamiseksi.

”Pelastakaa Lapset on voinut entisestään laajentaa hätäapuaan sodasta kärsivässä Jemenissä. Kiitos suomalaisten auttamishalun, voimme antaa yhä useammalle lapselle henkeä pelastavaa apua. Yksityishenkilöiden sekä yritysten hätäapulahjoitusten turvin olemme lähettäneet marraskuusta lähtien 350 000 euroa Jemenin avustustoimintamme tarpeisiin”, sanoo Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

Pelastakaa Lapset on Jemenissä suurin riippumaton humanitaarista apua antava kansalaisjärjestö ja suomalaisten lahjoituksilla on tässä työssä merkittävä vaikutus. Ihmishenkiä pelastavana toimintana jaamme ruokaa, puhdasta vettä sekä välttämättömiä perustarvikkeita hätää kärsiville lapsille ja heidän perheilleen. Ylläpitämissämme terveys- ja hoitokeskuksissa tarjoamme perusterveydenhoitoa ja hoidamme aliravittuja lapsia. Varmistamme myös, että lapset saavat tilaisuuden oppimiseen. Perustamissamme lapsiystävällisissä tiloissa lapset saavat turvaa ja mahdollisuuden toipua kokemuksistaan.

Lähteet:

 Karvonen S., Salmi M., toim. Lapsiköyhyys Suomessa 2010-luvulla, THL, Työpaperi 30 /2016

Lapsen ääni 2018 -raportti:  www.pelastakaalapset.fi/lapsenaani