Shishi ja Vepsäläinen rakentavat joulun yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa

Shishi ja Vepsäläinen rakentavat joulun yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa

Vepsäläinen tuo Suomeen uuden Shishi-sisustusbrandin ja avaa Keskuskadulle Helsinkiin jouluun keskittyvän pop-up-myymälän. Joulu on perinteisesti se aika vuodesta, jolloin perheet kokoontuvat yhteen ja joulukoristeilla on keskeinen rooli monien perheiden jouluperinteissä. Oikeanlaisilla kestokäyttötuotteilla nämä perinteet usein siirtyvät myös sukupolvilta toisille.

Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta samanlaiseen jouluun, sillä Suomessa elää yli 120 000 lasta köyhissä perheissä. Köyhyys vaikuttaa lapsen koko elämään. Se hankaloittaa lapsen koulunkäyntiä ja kaverisuhteita sekä estää lasta harrastamasta. Pelastakaa Lapset ry:n tekemän Lapsen ääni 2019 -tutkimuksen mukaan 16 % vähävaraisten perheiden lapsista ei esimerkiksi usko koskaan saavuttavansa unelmiaan, vaikka lasten unelmat ovat hyvin arkisia. He unelmoivat esimerkiksi omasta kodista, mielekkäästä työpaikasta, matkustamisesta ja perheestä.

”Halusimme tuoda markkinoille lupaukseemme sopivia joulukoristeita, jotka kestävät aikaa ja joiden äärellä perheiden jouluperinteet siirtyvät sukupolvilta toisille. Siksi toimme Shishin Suomeen. Halusimme tehdä tämän tavalla, jossa joulua koristelevat perheet tietävät ostopäätöksensä yhteydessä tekevänsä hyvää myös niille lapsille, joilla ei ole mahdollisuutta samanlaiseen kokemukseen. Haluamme tukea merkittävällä osalla pop-up-myymälän tuotoista lapsen oikeuksien toteutumista lahjoittamalla sen Pelastakaa Lapset ry:n Lahjaksi Tulevaisuus -joulukeräykseen. Keräyksen tuotoilla hankitaan vähävaraisten perheiden lapsille joululahjoja, jotka paitsi mahdollistavat pieniä unelmia tuovat myös iloa ja hyötyä pitkälle tulevaisuuteen.” kertoo Vepsäläisen toimitusjohtaja Jussi Lindholm.

Keräyksen tuotoilla muun muassa maksetaan lasten harrastusmaksuja ja hankitaan nuorille oppikirjat koko lukio- tai ammattiopintojen ajalle. Lahjoitusten turvin nuorten tulevaisuus ei jää pelkän peruskoulun varaan vaan heillä on mahdollisuus valmistua ylioppilaaksi tai ammattiin.

”Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Valitettavasti toisen asteen opintojen ja harrastusten kustannukset voivat nousta niin korkeiksi, ettei kaikilla lapsilla ole mahdollisuutta opiskella tai harrastaa. Olemme äärimmäisen iloisia, että Vepsäläinen on mukana tukemassa lasten ja nuorten unelmien toteutumista”, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n viestintä- ja varainhankintajohtaja Sanna Kuusisto.