Selvitys: Lapset ja nuoret kokevat seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa

Selvitys: Lapset ja nuoret kokevat seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa

Pelastakaa Lasten julkaiseman Lasten kokema seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen digitaalisessa mediassa -selvitys nostaa esiin huolestuttavia tuloksia. Lasten ja nuorten itseottamia ja digitaalisessa mediassa jakamia seksuaalissävytteisiä kuvia ja videoita käytetään väärin.

 ”Sain alastonkuvan, vaikka en sitä kysynyt enkä halunnut. Estin ihmisen sosiaalisessa mediassa ja olin aika hämilläni.”

Pelastakaa Lapset selvitti lasten kokemaa seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista. Nyt julkaistavassa laajassa selvityksessä kerrotaan millaisia kokemuksia 12–17-vuotiailla lapsilla on nuorten välisestä seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta digitaalisessa mediassa. Selvitys pohjautuu kyselyyn, jonka Pelastakaa Lapset toteutti helmi-maaliskuussa 2018.

Verkkopohjaiseen kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 3210 yläkoululaista ja lukiolaista lasta.

”Tulokset avaavat tärkeän näkymän lasten ja nuorten arkiseen elämään. Tulokset osoittavat selkeästi, että meille ei synny diginatiiveja vaan lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa ja ohjeistusta kuvamateriaalin turvallisesta jakamisesta enemmän kuin koskaan”, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen.

Seksuaalinen häirintä on yleistä digitaalisessa mediassa

Seksuaalinen häirintä digitaalisessa mediassa on 12-17-vuotiaiden lasten ja nuorten mukaan varsin yleistä. Lapset ja nuoret kertovat nähneensä toisiin lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa. Tulosten mukaan seksuaalinen häirintä kohdistuu enemmän tyttöihin kuin poikiin.

Lapset ja nuoret mieltävät seksuaalisen häirinnän ja siihen liittyvän kiusaamisen olevan yleisimmin vitsailua, mutta merkittävä osa pitää tekoja loukkaavina. Tulosten mukaan lapset ja nuoret tietävät, ettei alastonkuvia saa jakaa eteenpäin digitaalisessa mediassa. Toisaalta noin kolmannes lapsista ja nuorista oli tästä huolimatta saanut ikätovereiltaan puhelimeensa jonkun alastonkuvia tai videoita tai nähnyt ryhmäkeskusteluissa seksuaalissävytteisen kuvamateriaalin jakamista. Tulokset osoittavat ristiriidan lasten ja nuorten asenteiden ja toiminnan välillä.

Selvitykseen osallistuneista lapsista ja nuorista yli 30 % on viimeisen vuoden aikana nähnyt toisten lasten ja nuorten tekemää seksuaalista häirintää. Tytöistä yli 10 % ja pojista alle 5 % on joutunut muiden nuorten seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Pojista noin 30 % on sitä mieltä, että alastonkuvien tai- videoiden pyytäminen tyttö- tai poikaystävältä on hyväksyttävää. Tytöistä noin 20 % ajattelee samoin. Lukiolaistytöistä lähes 50 % ja pojista lähes 60 % piti seksuaalisten kuvien lähettämistä hyväksyttävänä.

Häpeä on merkittävin syy siihen, miksi lapset ja nuoret eivät kerro seksuaalisesta häirinnästä aikuisille. Lähes 50 % tytöistä ja yli 20 % pojista ei kertoisi seksuaalisesta häirinnästä ja kiusaamisesta aikuisille häpeän vuoksi.

Selvitys on osa Suomen Safer Internet -toimintaa ja Euroopan laajuista yhteistyötä. Tavoitteena on edistää lasten turvallisuutta ja hyvinvointia digitaalisessa mediassa. Pelastakaa Lapset käyttää selvityksen tuloksia lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttamiseen, YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja EN:n Lanzaroten sopimuksen toteutumisen seuraamiseen Suomessa.

Lasten kokema seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen digitaalisessa mediassa -selvitys on luettavissa täällä.

Jokaisella lapsella on oikeudet myös digitaalisessa mediassa! #suojeleäläsivuuta #mietimitäjaat #seksuaalinenhäirintä #digitaalinenmedia #childrentoo