Puoli miljoonaa uutta lapsivaimoa koronapandemian vuoksi

Puoli miljoonaa uutta lapsivaimoa koronapandemian vuoksi

Koronapandemian myötä 500 000 tyttöä uhkaa lapsiavioliitto tänä vuonna. Teiniraskauksia voi puolestaan tulla miljoona lisää.

Aiemmin on arvioitu, että noin 12 miljoonaa tyttöä joutuisi alaikäisenä naimisiin vuoden 2020 aikana. Pelastakaa Lasten varovaisen arvion mukaan luku voi nyt kasvaa 500 000 tytöllä koronapandemian vuoksi. Teiniraskauksien määrä voi puolestaan nousta miljoonalla. Viimeisten 25 vuoden aikana tapahtunut myönteinen kehitys näiden kahden haasteen suhteen on nyt vakavasti uhattuna.

Lapsiavioliiton uhkaamien tyttöjen määrä voi koronan seurauksena nousta 2,5 miljoonalla vuoteen 2025 mennessä. Viiden seuraavan vuoden aikana lapsiavioliittojen kokonaismäärä voi silloin olla 61 miljoonaa.

Lapsiavioliittojen määrän nousu koskettaa eritysesti Etelä-Aasiaa. Varhaisten avioliittojen määrän merkittävää lisäystä on odotettavissa myös Länsi-Afrikassa ja keskisessä Afrikassa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella.

Sukupuolten välinen tasa-arvo heikkenemässä

Pelastakaa Lasten uudessa selvityksessä koronpandemian seurauksista todetaan, että tyttöjen ja poikien välinen tasa-arvo on maailmanlaajuisesti heikkenemässä.

– Kuten kaikissa kriisitilanteissa, myös koronapandemia on lisännyt väkivallan ja hyväksikäytön uhkaa lapsille. Monet vanhemmat joutuvat jatkuvasti heikkenevän toimeentulon vuoksi turvautumaan äärimmäisiin selviytymiskeinoihin, toteaa Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten ohjelmajohtaja.

Perheiden kamppaillessa vaikeuksiensa kanssa tytöt voidaan naittaa pois. Tämä altistaa tytöt hyväksikäytölle sekä väkivallalle.

– Lapsiavioliiton seuraukset ovat monelle kohtalokkaat. Äitiyskuolleisuus on merkittävin kuolinsyy 15–19-vuotiaiden tyttöjen parissa. On myös tavallista, että tytöt keskeyttävät koulunkäyntinsä jouduttuaan naimisiin, toteaa Haaranen.

– Varhaisten avioliittojen lisääntymisen lisäksi on odotettavissa, että suurempi määrä tyttöjä joutuu osallistumaan perheidensä toimeentulon varmistamiseen. Tytöille annetaan myös enemmän vastuuta nuorempien sisarustensa sekä sairaiden perheenjäsentensä hoidossa, sanoo Haaranen.

Pelastakaa Lasten The Global Girlhood 2020 -raportissa todetaan, että:

  • Viimeisten 25 vuoden aikana on estetty 78,6 miljoonaa lapsiavioliittoa. Myönteinen kehitys tämän haitallisen käytännön lopettamiseksi pysähtyi jo ennen koronapandemian puhkeamista.
  • Niistä maista, joissa lapsiavioliitot ovat yleisimpiä, yhdeksän kymmenestä on hauraita valtioita.
  • Koronapandemia on vaikuttanut 1,6 miljardin lapsen ja nuoren opintoihin. Ebolaan liittyvät kokemukset osoittavat, että tyttöjen koulunkäynti päättyy pysyvästi useammin kuin poikien. Riski on erityisen suuri niissä tapauksissa, joissa koulunkäyntiä ei ole mahdollista jatkaa etänä.
  • Maailmanlaajuisesti arvioidaan yhden kymmenestä tytöstä joutuneen pakotetuksi yhdyntään tai muuhun seksuaaliseen tekoon nykyisen tai entisen poikaystävän tai puolison taholta. Sukupuolistuneen väkivallan yleisyyden arvioidaan lisääntyneen koronapandemian aikana.
  • Sukuelinten silpomistapaukset voivat YK:n arvion mukaan lisääntyä kahdella miljoonalla seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Intian Biharissa elävä Sunita* oli 12-vuotias hänen vanhempansa pyrkiessä järjestää hänet avioon.

– Minulle kerrottiin, että sukulaisia on tullut vierailulle. Tämän myötä minulle selvisi, että avioliittoni on järjestetty. Tämä tuntui erittäin pahalta, sillä olin nuori ja kävin koulua yhdessä ystävieni kanssa. Kaikki unelmani musertuivat sillä hetkellä, kertoo Sunita.

Tänä päivänä 16-vuotias Sunita toimii aktiivisesti lapsiavioliittoja vastaan ja tyttöjen oikeuksien puolesta hänen kotiseudullaan.

– Haluan sanoa kaikille ikäisilleni tytöille, että odottakaa naimisiin menoa ja tehkää kaikkenne unelmienne toteuttamiseksi.

Tyttöjen tukemiseksi on toimittava välittömästi

On kulunut 25 vuotta siitä, kun Pekingissä pidetyssä YK:n naisten maailmankonferenssissa hyväksyttiin sukupuolten välistä tasa-arvoa koskeva julistus ja toimenpideohjelma. Maailman johtajat tapaavat nyt osana YK:n yleiskokousta sopiakseen keinoista, joilla edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa seuraavaa:

  1. Tytöille on annettava mahdollisuus osallistua turvallisesti ja merkityksellisesti kaikkeen julkiseen päätöksentekoon koronapandemiaan liittyen. Nuorille tytöille on annettava merkittävä rooli myös Pekingin julistukseen ja toimintaohjelmaan sekä sukupolvien väliseen tasa-arvoon liittyvässä työssä.
  2. Sukupuolistunutta väkivaltaa vastaan on toimittava laaja-alaisesti ja ongelman perimmäisiin syihin puuttuen.
  3. Lapsiavioliitot on saatava loppumaan lainsäädännöllä, toteuttamalla kansallisia monialaisia toimintasuunnitelmia sekä toimimalla yhdessä yhteisöjen kanssa muuttaakseen haitallisia sukupuoleen liittyviä normeja. Tukea on myös annettava jo naimisissa oleville tytöille.
  4. Uusia investointeja on tehtävä, jotta voidaan ehkäistä koronapandemian pahimmat tyttöihin kohdistuvat seuraukset sekä mahdollistaa jatkuva ja kestävä kehitys.
  5. Tietojen keruuta on parannettava, jotta tavoitetaan tytöt, jotka ovat jääneet eniten kehityksestä jälkeen. Erityisesti on huomioitava humanitaarisista kriiseistä kärsivät tytöt. Tietoja kerätessä on eroteltava lasten ikä, sukupuoli sekä mahdollinen vammaisuus. Analyyseissa on huomioitava olemassa oleva tieto lapsiavioliitoista sekä sukupuolen ja esimerkiksi etnisen alkuperän vaikutukset.

Arvio seuraavien viiden vuoden aikana mahdollisesti solmittavista lapsiavioliitoista (61 miljoonaa) perustuu olettamukseen, että keskimäärin hieman alle 12 miljoonaa tyttöä joutuu vuosittain avioon. Kokonaislukuun on sitten lisätty 2,5 miljoonaa lapsiavioliittoa, jotka mahdollisesti solmitaan koronapandemian seurauksena.

Ennusteessa lapsiavioliittojen sekä teiniraskauksien määrien noususta on huomioitu tiedossa oleva yhteys köyhyyden ja lapsiavioliittojen sekä teiniraskauksien välillä. Arvioissa on hyödynnetty maailmanpankin laskelmia koronapandemian taloudellisista vaikutuksista sekä olemassa olevia tilastoja lapsiavioliittojen sekä teiniraskauksien yleisyydestä eri tuloluokkiin kuuluvien tyttöjen parissa.

Pelastakaa Lapset vahvistaa maailmanlaajuisesti tyttöjen suojelua väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä.  Samalla edistetään heidän koulunkäyntiä, terveyttä sekä osallisuutta.

Auta koronakriisistä kärsiviä lapsia maailmalla: www.pelastakaalapset.fi/apua-joka-lapselle

* Nimi muutettu lapsen henkilöllisyyden suojaamiseksi.