Pitkään ajamamme sosiaaliturvaohjelman toteutus käyntiin Nepalissa

Pitkään ajamamme sosiaaliturvaohjelman toteutus käyntiin Nepalissa

Toukokuussa Nepalissa hyväksyttiin uusi kansallinen sosiaaliturvaohjelma, joka erityisesti edistää köyhien ja vailla vanhempia olevien lasten koulunkäyntiä. Kyseinen ohjelma pohjautuu pitkälti toimintamalliin, jonka ensimmäiset kokeilut käynnistettiin osana toimintaamme Sindhupalchowkin läänissä vuonna 2010. Ensimmäisen vuoden aikana 31 lasta sai tukea yhdessä paikallisten yhteisöjen ja sosiaaliviranomaisten kanssa perustamistamme rahastoista. Seuraavina vuosina kokeilu laajennettiin kattamaan yhä useampia kyläyhteisöjä. Vuonna 2012 Sindhupalchowkin alueviranomaiset suosittivat sosiaaliturvarahastomallin käyttöönottoa jo koko läänissä.

Vuonna 2017 toimintamallistamme tehtiin vaikuttavuusarviointi. Tässä todettiin, että kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien lasten tukemiseksi tarvitaan kansallinen sosiaalipolitiikan toimintaohjelma. Samana vuonna tehdyssä toisessa tutkimuksessa vanhempansa menettäneiden lasten tilanteesta, nousi esiin näiden lasten tarve saada parempaa suojelua. Molempia selvityksiä hyödynnettiin laajalti kansallisen tason vaikuttamistyössä. Seuraavana vuonna hyväksyttiin kansallista toimintamallia koskeva laki. Toukokuussa 2020 Nepalin valtio budjetoi ensimmäisen kerran varat orpojen ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten sosiaaliturvaohjelmalle lain mukaisesti.

Pitkäjänteisen työn tuloksena lukemattomat haavoittuvassa asemassa olevat lapset saavat nyt ja tulevaisuudessa taloudellista tukea koulunkäyntinsä varmistamiseksi.

Lue lisää työstämme Nepalissa »