Perheväkivalta merkittävä syy tytöille jättää kotinsa ja maansa – liikkeellä olevat tytöt usein vailla tarvitsemaansa suojaa ja tukea

Perheväkivalta merkittävä syy tytöille jättää kotinsa ja maansa – liikkeellä olevat tytöt usein vailla tarvitsemaansa suojaa ja tukea

Väkivalta, nälkä sekä toiveet koulutuksesta ja paremmasta tulevaisuudesta ovat keskeisiä syitä tytöille lähteä kotimaistaan, todetaan Pelastakaa Lasten uudessa selvityksessä. 

Pelastakaa Lapset on kartoittanut tyttöjen hyvinkin erilaisia tilanteita, kokemuksia sekä lähtökohtia liikkeelle lähtemiselle. Neljässä erillisessä ja kolme mannerta kattavassa tutkimuksessa todetaan, että tytöt muodostavat erityisen haavoittuvaisen ryhmän, joka usein on vailla riittävää suojaa ja tukea. 

Sambiasta ja Mosambikista Etelä-Afrikkaan hakeutuneiden tyttöjen parissa perheväkivalta tai muu sukupuolistunut väkivalta oli keskeinen muuttoliikkeen työntövoima. Valtaosa näistä tytöistä halusivat itselleen parempaa tulevaisuutta joko työnteon tai koulutuksen kautta. 

Lähi-Idän maista Serbiaan tai Kreikkaan päätyneet tytöt kertovat konfliktin olevan tärkein syy heidän päätökselle lähteä liikkeelle. Pakkoavioliitot, perheväkivalta sekä tyttöjen koulutukseen liittyvät haasteet olivat lisäksi monen perheen osalta keskeisiä työntötekijöitä. 

Venezuelasta Kolumbiaan paenneiden parissa katsottiin sen, että saa syödäkseen kolme kertaa päivässä, olevan merkittävä matkan lopputulema. Venezuelassa vajaa kolmannes raskaana olevista on aliravittu. 

– Perheelleni sanoin, että lähden mukaan vain, jos hakeutuisimme jonnekin, missä saisin passin ja voisin tehdä töitä. He hyväksyivät ehtoni, kertoo Afganistanista Bosnia-Hertsegovinaan päätynyt Nadene, 18.  

Pelastakaa Lasten haastattelemat lapset kertovat sekä heidän kohtaamistaan vakavista oikeuksien rikkomuksistaettä vahvasta päättäväisyydestä parantaa tilannettaan. 

– Tyttöjä on liikkeellä ympäri maailman. Jotkut matkaavat yksin, toiset ovat yhdessä perheidensä kanssa. Tyttöjä on tuettava, riippumatta siitä pakenevatko he puutetta ja näköalattomuuttaväkivaltaa tai sotaa. On todettu, että riittävästi tukea saneet tytöt kouluttautuvat pidemmälle, menevät naimisiin sekä saavat lapsia myöhemmin, toteaa Eveliina Viitanen, Pelastakaa Lasten pakolaisuuden erityisasiantuntija. 

– Myös Suomen vastaanottojärjestelmää on tarkasteltava sen mukaan, huomioidaanko tyttöjen hyvinkin erilaisia tarpeita riittävästi. On myös katsottava, ovatko valmiudet, osaaminen sekä tietotaito riittävällä tasolla. Tyttöjä on kuultava ja heiltä on opittava.  

Pelastakaa Lapset suosittaa muun muassa seuraavaa: 

  • Ymmärrystä tyttöjen erilaisista tilanteista ja tarpeista on lisättävä keräämällä tietoa järjestelmällisesti.  
  • On pyrittävä tavoittamaan eri tilanteessa olevat ja eri taustan omaavat tytöt. Erityisesti on huomioitava haavoittavassa asemassa olevat, kuten äidit, vammaiset sekä eri vähemmistöryhmiin kuuluvat tytöt. 
  • Liikkeellä oleviin lapsiin liittyvään toimintaan on aina sisällytettävä sukupuolistunutta väkivaltaa ehkäisevää työtä sekä tytöille kohdistettua tukea. 
  • Muuttoliikkeessä olevien rekisteröimättömien tyttöjen suojelua on tehostettava ja heidän oikeuksiensa toteutumista on seurattava. Lapsen oikeuksia on kunnioitettava kaikissa tilanteissa.   

Tutustu englanninkielisiin selvityksiin:  

Pelastakaa Lasten keräys pakomatkalla olevien tyttöjen hyväksi: www.pelastakaalapset.f/peppi