Perhehoito ilman huoltajaa maahan tulleille lapsille on mahdollista myös Suomessa 

Suomeen saapui noin 3000 turvapaikanhakijalasta vuonna 2015, ja edelleen heitä saapuu vuosittain kymmeniä. Yksin maahan tulleiden lasten asumisen järjestämisenä perhehoitoa on käytetty Suomessa vain vähän. Muualla Euroopassa perhehoitoa on käytetty kattavammin.

”Koska yksintulleet ovat Suomessa ilman vanhempiaan, julkisella vallalla on erityinen vastuu heidän etunsa ja oikeuksiensa toteutumisesta. YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa turvaamaan kaikille lapsille oikeuden suojeluun ja huolenpitoon ja myös oikeuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon”, toteaa neuvotteleva virkamies Anna Bruun Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Pelastakaa Lapset ry on EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuella kehittänyt ilman huoltajaa tulleiden lasten perhehoitoa. Turvallinen, valmennettu perhehoito on nyt mahdollista ilman huoltajaa tulleille lapsille myös Suomessa. Kehitysjohtaja Paula Marjomaan mukaan Pelastakaa Lapset pitää tärkeänä, että ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten mahdollisuutta perhehoitoon edistetään rinnakkain sen kanssa, että perheenyhdistämistä helpotetaan.

Kokemukset perhehoidosta ovat olleet rohkaisevia ja perheeseen muuttavasta nuoresta voi nopeasti tulla täysivaltainen perheenjäsen, kuten eräs sijaisvanhempi toteaa: ”Tuntuu, että hän on yksi lapsistamme. Yllätyin itsekin, että se on tullut näin nopeasti.” Muuttunut perhetilanne ei myöskään ole kaduttanut:  ”Sijaisvanhemmaksi ryhtyminen on ollut minun elämäni parhaita päätöksiä. Onneksi olen uskaltanut, onneksi mieheni on ollut samaa mieltä!”. Myös perhehoitoon muuttaneet lapset ovat olleet onnellisia saamastaan mahdollisuudesta. Näin kertoi eräs nuori: ”Halusin perheeseen, koska se auttaa oppimaan nopeammin suomen kielen, kun sitä puhuu koko ajan. On kivaa, kun on perheen kanssa, silloin kaikki menee hyvin. Minun on hyvä asua tässä perheessä vielä pitkään, minulla ei ole kiire muuttaa omaan asuntoon.”

”Kokemuksemme mukaan yksin tulleilla on monenlaisia haasteita arjessa: yksinäisyys, ystävien ja luotettavien aikuisten puute, huoli perheestä sekä nuorelle kasaantuneet paineet onnistumisesta ja pärjäämisestä. Eurooppalaisten kokemusten mukaan lapset oppivat kielen, kotoutuvat ja voivat paremmin kuin laitosmaisessa hoidossa. Perhehoito tukee yksilöllistä kehitystä, antaa turvaa ja sosiaalisia verkostoja, ehkäisee yksinäisyyttä sekä vahvistaa osallisuutta yhteiskuntaan, toteavat kehittäjäsosiaalityöntekijät Heli Reinikainen ja Päivi Partanen Pelastakaa Lapset ry:stä.

Perhehoito kotouttaa! -hankkeen loppuseminaarissa 28.5.19 klo 13-16 Vantaan Puistokulmassa julkaistaan käsikirja sijaisperheiden valmennukseen, tehtäväkirja sijaissisaruudesta, lapsille tarkoitettu animaatio perhehoidon mahdollisuudesta viidellä eri kielellä sekä kuullaan eri osapuolten kokemuksia perhehoidosta. Seminaarissa kuullaan myös psykologi Virpi Lähteenmäen puheenvuoro Perhehoito kotoutumisen mahdollistajana.

Hankkeen materiaalit ovat luettavissa ja katsottavissa 28.5.2019 alkaen: www.pelastakaalapset.fi/kotouttavaperhehoito