Pelastakaa Lasten perhekuntoutus laajenee Etelä-Suomeen 

Pelastakaa Lasten järjestämällä perhekuntoutuksella vahvistetaan vuorovaikutusta ja mentalisaatiokykyä perheissä. Kotiin tehtävää perhekuntoutusta on tarjolla nyt myös Etelä-Suomen alueella.  

Pelastakaa Lapset on kehittänyt perhekuntoutusta vuodesta 2013 ja kotiin tehtävää perhekuntoutusta vuodesta 2016 alkaen. Kuntoutuksen aikana harjoitellaan lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytymistä. Tavoitteena on perheen vuorovaikutuksen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn vahvistuminen. Kohtaamme jokaisen perheen luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja koko perhe voimaantuu. Tavoitteena on saavuttaa toimiva arki perheen vuorovaikutusta, vanhemmuustaitoja ja voimavaroja vahvistamalla. 

Toiminnassamme on keskeistä, että perhe on alusta lähtien osallisena omien kuntoutustavoitteidensa suunnittelussa sekä yhdessä työntekijöidemme kanssa arvioimassa tavoitteiden toteutumista”, kertoo palvelutoiminnan johtaja Anu Lehto Pelastakaa Lapset ry:stä.  

Asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on merkityksellinen osa kuntoutusta. Perheen mielipiteen kuuleminen, huomioon ottaminen ja osallistaminen ovat keskeisellä sijalla muutosprosessin aikaansaamiseksi ja perheen voimavarojen löytämiseksi”, Lehto kuvailee.  

Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta lastensuojelun toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. 

Toimimme läpinäkyvästi ja asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on tärkeä osa kuntoutusta. Yhteistyö sosiaalityöntekijän sekä perheen ammatillisen verkoston ja läheisverkoston kanssa sekä perheen mielipiteen kuuleminen ja huomioiminen kuntoutuksen suuntaamisessa on tärkeää”, sanoo Anu Lehto. 

Kotiin tehtävä perhekuntoutus muodostuu samoista elementeistä kuin Pelastakaa Lasten kuntoutusyksiköissä tehtävä työ, mutta kuntoutus toteutetaan perheen omassa kodissa ja toimintaympäristössä. Kotiin tehtävä kuntoutus on toimiva vaihtoehto tilanteissa, joissa perhe hyötyy intensiivisestä työskentelystä, mutta ei tarvitse ympärivuorokautista tukea. 

Pelastakaa Lasten kotiin tehtävä perhekuntoutus on laajentunut valtakunnallisesti ja tällä hetkellä palvelua on tarjolla Jyväskylässä (Keski-Suomen aluetoimisto), Joensuussa (Itä-Suomen aluetoimisto), Oulussa (Pohjois-Suomen aluetoimisto) sekä Turun seudulla (Suvikummun perhekuntoutusyksikkö). Uutena kotiin tehtävää perhekuntoutusta on tarjolla nyt myös Etelä-Suomen alueella (Etelä-Suomen aluetoimisto).