Pelastakaa Lasten kysely: lähes 60 prosentille toisen asteen opintojen kustannukset ovat aiheuttaneet taloudellisia haasteita

Pelastakaa Lasten kysely: lähes 60 prosentille toisen asteen opintojen kustannukset ovat aiheuttaneet taloudellisia haasteita

Pelastakaa Lapset ry on selvittänyt toisen asteen opintojen kustannuksia ja niiden vaikutuksia opiskelijoiden ja heidän perheidensä elämään ja toimeentuloon. Lähes neljännes kyselyyn vastanneista arvioi maksaneensa 3000 euroa tai enemmän toisen asteen koulutuksen välttämättömiä kustannuksia. Oppilaitokset tiedottavat kustannuksista harvoin tai liian myöhään. Selvitys tehtiin osana Pelastakaa Lasten ja yhteistyökumppaneiden Maksuton 2. aste -kampanjaa, jossa järjestöt vaativat kansalaisaloitteella aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta kaikille.

Kyselyllä selvitettiin, paljonko toisen asteen opinnot ovat maksaneet sekä miten nämä kustannukset ovat vaikuttaneet vastaajien ja heidän perheidensä toimeentuloon. Kyselyyn vastasi yhteensä 575 lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa tai äskettäin opiskellutta nuorta sekä heidän vanhempiaan. Kysely tuo esille myös tärkeää tietoa vaietuista asioista: kokemuksia köyhyydestä, nuorten eriarvoistumisesta ja opintojen kustannusten yhteydestä näihin.

Kustannukset ovat monelle liian kalliita eikä kustannuksista saa tietoa etukäteen

Selvityksestä käy ilmi, että koulunkäynnin kustannukset ovat monelle haasteellisia. Lähes 60 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että toisen asteen kustannukset ovat aiheuttaneet heille tai heidän perheelleen taloudellisia haasteita. Noin 13 prosenttia koki nämä haasteet suuriksi. 66 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että toisen asteen opintojen kustannukset ovat kohtuuttomia ja 59 prosenttia sitä mieltä, että opintojen tulisi olla opiskelijalle aidosti maksuttomia.

”Olen harkinnut ja jättänytkin joitain kursseja pois opinnoistani alentaakseni oppimateriaaleihin meneviä kustannuksia”, kertoo eräs lukiolainen.

Kyselyyn vastanneiden arviot kustannuksista nousevat tuhansiin euroihin: lähes neljännes (22 %) vastanneista arvioi, että he ovat maksaneet kolme tuhatta euroa tai enemmän toisen asteen koulutuksen välttämättömiä kustannuksia. Kustannuksia aiheuttavat etenkin oppikirjat sekä lukiossa vaadittava tietokone. Myös tutkintomaksut ja ammatillisissa koulutuksissa vaadittavat työasut sekä -välineet tuottavat keskimääräisesti satojen eurojen kustannukset.

Osa ongelmaa on, että oppilaitokset tiedottavat kustannuksista hyvin harvoin tai myöhään. ”En olisi koskaan osannut odottaa näin suuria kustannuksia”, kirjoittaa yli 3 500 euroa maksanut lukiolainen. Valtaosa vastaajista (85 %) ilmoitti, että heidän oppilaitoksensa eivät tiedottaneet opintojen kokonaiskustannuksista. 79 prosenttia vastanneista ilmoitti, että opintojen kustannukset selvisivät heille vasta opintojen aloittamisen jälkeen, usein vasta hankintojen yhteydessä.

”Yllättävät kulut, kuten parin päivän varoitusajalla ilmoitettu maksullinen liikuntatunti, saattoivat tarkoittaa, ettei perheeni syönyt pariin päivään kuin puuroa tai jätin menemättä tunnille ja arvosanani aleni”, kertoo eräs opiskelija. 

Unettomuutta, riitoja ja häpeää

Useat selvityksen vastaajat kertoivat myös toisen asteen kustannusten aiheuttamista stressistä, ahdistuksesta ja muista ongelmista. Vähillä varoilla eläminen ja huoli arvosanoista vaikuttaa myös nuorten hyvinvointiin kuten eräs huolestunut nuori kertoo: ”Stressi rahasta on vaikuttanut opintoihini siten, että olen menettänyt yöunia huolen takia. Univaje taas ei ole hyväksi opintomenestyksessä tai hyvinvoinnissa yleisesti.”

Hyvinvointia parantavista vapaa-ajan harrastuksista ovat monet joutuneet luopumaan, sillä rahaa ei yksinkertaisesti riitä harrastuksiin. ”Olen myös joutunut lopettamaan liikuntaharrastukseni, sillä koulu syö kaikki rahat. Haluaisin yhä jatkaa rakasta monta vuotta kestänyttä harrastusta, jos vain saisin siihen rahat.”

Stressi aiheuttaa monessa perheessä riitoja. Vanhemmat saattavat tuntea itsensä voimattomiksi, kun eivät pysty tukemaan lastensa opintoja. Opiskelijat tuntevat häpeää ja syyllisyyttä, kun perheen varat menevät opintojen kustantamiseen ja sisaruksetkin kärsivät, kun perheessä ei ole rahaa ruokaan, harrastuksiin tai vapaa-ajanviettoon.

”Perheelläni ei ole muutenkaan paljon varoja, joten koulutarvikkeiden ja oppimateriaalien hankinta on stressaavaa. Itsestäni tuntuu kauhealta, kun suvun rahankäyttö keskittyy lukioaikana vain minun oppimiseen”, kirjoittaa eräs nuori. ”Kun joudun ostamaan uusia kirjoja, äiti aina suuttuu ja sanoo, kuinka ei olisi kannattanut lähteä lukioon”, vastaa toinen nuori.

Pelastakaa Lapset ry yhteistyökumppaneineen avasi kansalaisaloitteen Maksuton toisen asteen koulutus kaikille, jonka voi allekirjoittaa 18.3.2018 asti. Järjestöt vaativat eduskunnalta perusteellisen selvityksen sekä tarvittavia toimenpiteitä ja lakiuudistuksia lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

Aloitteen vireillepanijoina ovat Pelastakaa Lapset ry, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsforbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. Kampanjaa tukee myös Vanhempainliitto.

Lue yhteenveto selvityksestä täältä

www.pelastakaalapset.fi/maksuton2aste/

Allekirjoita kansalaisaloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607