Pelastakaa Lasten kotimaan palvelut poikkeusolojen aikana 

Lastenkodit ja perhekuntoutusyksiköt: 

Pelastakaa Lasten lastenkodit ja perhekuntoutusyksiköt jatkavat toimintaansa poikkeusolosuhteista huolimatta normaalisti. 

Kotiin tehtävä perhekuntoutus, ammatillinen tukihenkilötyö ja tuettu asuminen

Asiakastyömme jatkuu korona-viruksen aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta. Kaikki sellaiset tapaamiset ja palaverit, jotka eivät välttämättä edellytä fyysistä tapaamista, hoidamme etäyhteyden, esim. Teamsin välityksellä tai puhelimitse. Tapaamisia koskevat THL:n ohjeistukset käsihygieniasta ja kättelystä pidättäytymisestä sekä matkustamiseen liittyvistä ohjeistuksista jne. Tapaamiseen voi osallistua vain terveenä ja tilanteessa, ettei ole matkustanut ulkomailla viimeiseen kahteen viikkoon.

Aluetoimistojen palvelut asiakkaille  perhehoidossa, adoptioneuvonnassa ja vapaaehtoisten kanssa toteuttavissa toiminnoissa (tukiperhe, ammatillinen tukiperhe, tukihenkilö ja sporttikummitoiminta):

Aluetoimistoissa tehtävä asiakastyömme jatkuu korona-viruksen aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta. Kaikki sellaiset tapaamiset ja palaverit, jotka eivät välttämättä edellytä fyysistä tapaamista, hoidamme etäyhteyden, esim. Teamsin välityksellä tai puhelimitse. Tapaamisia koskevat THL:n ohjeistukset käsihygieniasta ja kättelystä pidättäytymisestä sekä matkustamiseen liittyvistä ohjeistuksista jne. Tapaamiseen voi osallistua vain terveenä ja tilanteessa, ettei ole matkustanut ulkomailla viimeiseen kahteen viikkoon. 

Yleisötapahtumat on peruutettu 30.4.2020 asti koskien koulutuksia, vapaaehtoisille järjestettäviä tapahtumia sekä ryhmämuotoisia valmennuksia. Suunnittelemme aktiivisesti vapaaehtoisten ja sijaisvanhempien valmennusten toteuttamista etäyhteyksillä ja tiedotamme toimintokohtaisesti ja paikallisesti näiden toteutumisesta. 

Lasten ja vapaaehtoisten tapaamiset: 

Lasten käynnit tukiperheissä ja tapaamiset tukihenkilöiden kanssa peruutetaan 13.4.2020 asti.  

Korvaavista tapaamisista voi sopia lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa, vapaaehtoisen ja lapsen vanhempien kanssa myöhempään ajankohtaan.  

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta: 

Toimintaa ei toteuteta 13.4.2020 asti. 

Korvaavista viikonlopuista voi sopia lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa, yrittäjän ja lapsen vanhempien kanssa myöhempään ajankohtaan.  

Perheentalot: 

Perheentalot ovat suljettuna ainakin 13.4. 2020 asti. Kuopion ja Joensuun perheentalot suunnittelevat nyt aktiivisesti korvaavaa toimintaa yhteistyössä muiden perheentalojen sekä järjestömme muiden toimintojen kanssa. Perheentalojen toimintaa voi seurata heidän omilta Facebook ja Instagramkanaviltaan.

Joensuun Perheentalo: Facebook
Kuopion Perheentalo: Facebook, Instagram

Nettivihje: 

Nettivihje-palvelu toimii normaalisti.  

Osoite: www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/lasten-suojelu-ja nettivihje/nettivihje/ilmoita

Netari-palvelu lapsille ja nuorille: 

Netari toimii osoitteessa: www.netari.fi

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät myös Pelastakaa Lasten Netari-palvelussa, jossa tarjotaan digitaalista keskustelutukea lapsille ja nuorille. Yleisimmät koronaan liittyvät huolenaiheet lapsilla ja nuorilla koskevat etäopintojen haasteita, eristyksen synnyttämää tylsyyden kokemusta ja omaa terveyttä, varsinkin riskiryhmiin kuuluvien keskuudessa. Netarin toimintaa vahvistetaan kouluttamalla nopeutetussa aikataulussa uusia ohjaajia ja kutsumalla mukaan kuntien nuorisotyöntekijöitä. Näin voimme laajentaa palvelutoimintaamme ja tarjota laadukasta keskustelutukea entistä useammalle lapselle ja nuorelle. 

Päivitämme näitä tietoja ja tiedotamme ajankohtaisista muutoksista tilanteen mukaan verkkosivuillamme.