Pelastakaa Lasten kotimaan palvelut poikkeusolojen aikana

Lastenkodit ja perhekuntoutusyksiköt

Pelastakaa Lasten lastenkodit ja perhekuntoutusyksiköt jatkavat toimintaansa poikkeusolosuhteista huolimatta normaalisti.

Kotiin tehtävä perhekuntoutus, ammatillinen tukihenkilötyö ja tuettu asuminen

Asiakastyömme jatkuu korona-viruksen aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta. Hoidamme pääsääntöisesti kaikki tapaamiset ja palaverit kasvokkain. Jollei fyysinen kohtaaminen ole mahdollista, hoidamme tapaamisen etäyhteyden, esim. Teamsin välityksellä tai puhelimitse. Tapaamisia koskevat THL:n ohjeistukset käsihygieniasta ja kättelystä pidättäytymisestä sekä matkustamiseen liittyvistä ohjeistuksista jne. Tapaamiseen voi osallistua vain terveenä ja tilanteessa, ettei ole matkustanut ulkomailla viimeiseen kahteen viikkoon.

Aluetoimistojen palvelut asiakkaille perhehoidossa, adoptioneuvonnassa ja vapaaehtoisten kanssa toteuttavissa toiminnoissa (tukiperhe, ammatillinen tukiperhe, tukihenkilö ja sporttikummitoiminta)

Aluetoimistoissa tehtävä asiakastyömme jatkuu korona-viruksen aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta. Kaikki sellaiset tapaamiset ja palaverit, jotka eivät välttämättä edellytä fyysistä tapaamista, hoidamme etäyhteyden, esim. Teamsin välityksellä tai puhelimitse. Tapaamisia koskevat THL:n ohjeistukset käsihygieniasta ja kättelystä pidättäytymisestä sekä matkustamiseen liittyvistä ohjeistuksista jne. Tapaamiseen voi osallistua vain terveenä ja tilanteessa, ettei ole matkustanut ulkomailla viimeiseen kahteen viikkoon.

Yleisötapahtumat on peruutettu 30.5.2020 asti. Vapaaehtoisten ja sijaisperheiden valmennukset palaavat normaaleihin käytäntöihin 1.6.2020 alkaen. Alle 50 hengen koulutuksia järjestetään 1.6.2020 alkaen. Kevään aikana myös valmennuksissa onnistuneesti käyttöön otettuja etätyön käytäntöjä jatketaan soveltuvin osin myös tulevaisuudessa.

Lasten ja vapaaehtoisten tapaamiset

Tukiperhetyö ja tukihenkilötoiminta ovat olleet mahdollisia 3.4.2020 alkaen sillä edellytyksellä, että kaikki osapuolet ovat tapaamisiin halukkaita. Tapaamisten uudelleen käynnistämisestä voi keskustella järjestömme sosiaalityöntekijän kanssa. Mikäli vapaaehtoinen tai hänen läheisensä kuuluvat riskiryhmiin, tekevät he itse arvion omasta mahdollisuudestaan toimia lapsen tukiperheenä tai tukihenkilönä koronapandemian aikana. Noudatamme tapaamisjärjestelyissä kunnan antamia ohjeita, jotka saattavat poiketa omasta linjastamme.

Lomakotitoiminta jatkuu normaalien käytäntöjen mukaisena 1.6.2020 alkaen. Lomakotitoimintaa koskee sama vapaaehtoisten oma arvio mahdollisuudestaan toimia lomakotina, kuin muitakin vapaaehtoistoimintoja. Vapaaehtoisten kanssa toteutuvissa tapaamisissa on myös varmistettava lasten perheiltä, ettei lapsi itse tai kukaan hänen läheisensä ole sairaana.

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta käynnistyy 1.6.2020 alkaen. Kevään aikana toteutumatta jääneiden viikonloppujen mahdollisista myöhemmin toteutuvista korvaavista tapaamisista neuvotellaan erikseen lasten asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden, yrittäjän ja lapsen vanhempien kanssa.

Perheentalot

Kuopion ja Joensuun perheentalojen toiminta käynnistyy 1.6.2020 alkaen huomioon ottaen edelleen voimassa olevat rajoitukset henkilöstömääristä (kokoontumisrajoitus enintään 50 henkilöä) ja THL:n ohjeistukset käsihygieniaan liittyen.

Perheentalojen toiminnan käynnistymiseen liittyvää viestintää voi seurata heidän omilta Facebook– ja Instagram–kanaviltaan.

Joensuun Perheentalo: Facebook
Kuopion Perheentalo: Facebook, Instagram

Nettivihje

Nettivihje-palvelu toimii normaalisti.

Osoite: www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/lasten-suojelu-ja nettivihje/nettivihje/ilmoita

Netari-palvelu lapsille ja nuorille 

Netari toimii osoitteessa: www.netari.fi

Korona-viruksen vaikutukset näkyvät myös Pelastakaa Lasten Netari-palvelussa, jossa tarjotaan kahdenvälistä digitaalista keskustelutukea sekä ryhmäkeskusteluja lapsille ja nuorille. Yleisimmät koronaan liittyvät huolenaiheet lapsilla ja nuorilla koskevat etäopintojen haasteita, eristyksen synnyttämää tylsyyttä ja ahdistusta sekä terveyttä. Netariin tulleiden yhteydenottojen määrä on kasvanut merkittävästi. Kasvaneeseen kysyntään on vastattu kutsumalla mukaan uusia kuntien nuorisotyöntekijöitä sekä kouluttamalla uusia vapaaehtoisia. Palvelujen aukioloa on laajennettu, jonka lisäksi Netari on käynnistänyt uuden ryhmächatin.

Koronakriisin aikainen ruoka-apu osana Eväitä Elämälle – ohjelmaa

Pelastakaa Lapset tukee koronaviruksen takia ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä muun muassa ruokakaupan lahjakorteilla. Lahjakortilla perhe saa ruoka-apua, joka auttaa vaikeimman hetken yli. Tukea jakavat Pelastakaa Lasten vapaaehtoisvoimin toimivat paikallisyhdistykset. Yhdistykset jakavat lahjakortteja suoraan apua tarvitseville perheille paikallisten yhteistyökumppanien, esimerkiksi sosiaalitoimen ja seurakuntien diakoniatyön, kautta. Myös Pelastakaa Lasten aluetoimistot jakavat ruokalahjakortteja pääasiassa oman toimintansa piirissä oleville lapsiperheille.

Yhdistykset ja aluetoimistot eivät pysty ottamaan vastaan hakemuksia ruokakaupan lahjakortteihin, vaan tuki ohjataan tarvitseville perheille suoraan.

Lue lisää Eväitä Elämälle -ohjelman ruoka-avusta »

Päivitämme näitä tietoja ja tiedotamme ajankohtaisista muutoksista tilanteen mukaan verkkosivuillamme.