Pelastakaa Lasten kotimaan palvelut koronaepidemian aikana

Pelastakaa Lasten kotimaan palvelut koronaepidemian aikana

Pelastakaa Lasten kaikissa toiminnoissa pyrimme lapsille, nuorille ja aikuisille turvalliseen toimintaan noudattamalla kaikkia viranomaisten antamia ohjeita, määräyksiä ja suosituksia. Työntekijämme tekevät mahdollisuuksien mukaan etätyötä, järjestävät asiakastapaamisia etäyhteyksillä ja kaikissa lähikontakteissa käytämme kasvomaskeja, huolehdimme hyvästä hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja pidättäydymme kättelystä.

Yli 15 -vuotiaita asiakkaita, mahdollisia vieraita ja vapaaehtoisia pyydämme käyttämään kasvomaskia aina, jos sille ei ole terveydellisiä esteitä. Tapaamisiin voi osallistua vain terveenä.

Epidemiatilanne vaihtelee nyt eri puolilla maata. Alueelliset viranomaiset antavat omalle alueelleen suosituksia ja tarvittaessa rajoituksia. Löydät eri sairaanhoitopiirien suositukset tästä. On tärkeää seurata alueellisia ohjeita sekä valtakunnallisesti Valtioneuvoston, STM:n ja Thl:n ohjeita.

Lastenkodit ja perhekuntoutusyksiköt

Pelastakaa Lasten lastenkodit ja perhekuntoutusyksiköt jatkavat toimintaansa poikkeusolosuhteista huolimatta turvallisuus näkökulmat huomioiden.

Kotiin tehtävä perhekuntoutus, ammatillinen tukihenkilötyö ja tuettu asuminen

Asiakastyömme jatkuu turvallisuusnäkökulmat huomioiden korona-viruksen aiheuttamasta poikkeusolosuhteista huolimatta. Kasvokkaisissa tapaamisissa ja palavereissa käytämme maskia. Jollei fyysinen kohtaaminen ole mahdollista, hoidamme tapaamisen etäyhteyden, esim. Teamsin välityksellä tai puhelimitse.

Toiminnat aluetoimistojen ja keskustoimiston palveluissa (perhehoito, adoptioneuvonta, tukiperhe, ammatillinen tukiperhe, tukihenkilö ja sporttikummitoiminta ja kansainvälinen adoptiopalvelu)

Aluetoimistoissa ja keskustoimistossa tehtävät toiminnat jatkuvat korona-viruksen aiheuttamasta tilanteesta huolimatta. Kaikki sellaiset tapaamiset ja palaverit, jotka eivät välttämättä edellytä fyysistä tapaamista, hoidamme etäyhteyden, esim. Teamsin välityksellä tai puhelimitse.

Kokoontumisia koskevissa rajoituksissa ja suosituksissa on alueellisia eroja sen mukaan, missä epidemian vaiheessa alue on. Kunta tai aluehallintovirasto määrittelee esimerkiksi yleisötilaisuuksien rajoittamisesta tai kieltämisestä.

Vapaaehtoisten ja sijaisperheiden valmennukset toteutetaan pääosin verkkovalmennuksina.

Lasten ja vapaaehtoisten tapaamiset

Tukiperhetyö ja tukihenkilötoiminta jatkuvat, sillä edellytyksellä, että kaikki osapuolet ovat terveitä ja tapaamisiin halukkaita. Mikäli vapaaehtoinen tai hänen läheisensä kuuluvat riskiryhmiin, tekevät he itse arvion omasta mahdollisuudestaan toimia lapsen tukiperheenä tai tukihenkilönä koronapandemian aikana. Noudatamme tapaamisjärjestelyissä kunnan antamia ohjeita, jotka saattavat poiketa omasta linjastamme.

Lomakotitoiminta jatkuu turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Lomakotitoimintaa koskee sama vapaaehtoisten oma arvio mahdollisuudestaan toimia lomakotina, kuin muitakin vapaaehtoistoimintoja. Vapaaehtoisten kanssa toteutuvissa tapaamisissa on myös varmistettava lasten perheiltä, ettei lapsi itse tai kukaan hänen läheisensä ole sairaana.

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta jatkuu turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Toteutumatta jäävien viikonloppujen mahdollisista korvaavista tapaamisista neuvotellaan erikseen lasten asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden, yrittäjän ja lapsen vanhempien kanssa.

Perheentalot

Kuopion ja Joensuun perheentalojen toiminnassa huomioidaan voimassa olevat rajoitukset henkilömääristä, suositus kasvomaskin käytöstä ja THL:n ohjeistukset käsihygieniaan liittyen. Perheentalojen toimintaan liittyvää viestintää voi seurata heidän omilta Facebook– ja Instagram–kanaviltaan.

Joensuun Perheentalo: Facebook, Instagram @joensuunperheentalo
Kuopion Perheentalo: FacebookInstagram @kuopionperheentalo

Nettivihje

Nettivihje-palvelu toimii normaalisti.

Netari-palvelu lapsille ja nuorille 

Netari toimii osoitteessa: netari.fi

Korona-viruksen vaikutukset näkyvät myös Pelastakaa Lasten Netari-palvelussa, jossa tarjotaan kahdenvälistä digitaalista keskustelutukea sekä ryhmäkeskusteluja lapsille ja nuorille. Yleisimmät koronaan liittyvät huolenaiheet lapsilla ja nuorilla liittyvät koronasta johtuviin rajoituksiin sekä omaan ja läheisten terveyteen. Kasvaneeseen kysyntään on vastattu kouluttamalla uusia vapaaehtoisia ja palkkaamalla uusia työntekijöitä. Palveluiden aukioloaikoja lisätään tarpeen mukaan.

Koronakriisin aikainen ruoka-apu osana Eväitä Elämälle – ohjelmaa

Pelastakaa Lapset tukee koronaviruksen takia ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä muun muassa ruokakaupan lahjakorteilla. Lahjakortilla perhe saa ruoka-apua, joka auttaa vaikeimman hetken yli. Tukea jakavat Pelastakaa Lasten vapaaehtoisvoimin toimivat paikallisyhdistykset. Yhdistykset jakavat lahjakortteja suoraan apua tarvitseville perheille paikallisten yhteistyökumppanien, esimerkiksi sosiaalitoimen ja seurakuntien diakoniatyön, kautta. Myös Pelastakaa Lasten aluetoimistot jakavat ruokalahjakortteja pääasiassa oman toimintansa piirissä oleville lapsiperheille.

Yhdistykset ja aluetoimistot eivät pysty ottamaan vastaan hakemuksia ruokakaupan lahjakortteihin, vaan tuki ohjataan tarvitseville perheille suoraan.

Lue lisää Eväitä Elämälle -ohjelman ruoka-avusta »

Pelastakaa Lapset sosiaalisessa mediassa

Facebook Instagram Twitter

Päivitämme näitä tietoja ja tiedotamme ajankohtaisista muutoksista tilanteen mukaan verkkosivuillamme.