Pelastakaa Lasten eduskuntavaalitavoitteet: Lapsiperheköyhyyden vähentäminen on seuraavan hallituksen tärkein tehtävä

Lasten hyvinvointi on kiinni arjen teoista ja päätöksistä. Ensi keväänä valittava eduskunta linjaa ne päätökset, jotka vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseen 2020-luvulla. Pelastakaa Lapset julkistaa kansainvälisenä Lapsen oikeuksien päivänä suosituksensa tulevalle eduskunnalle ja vaalien jälkeen muodostettavalle hallitukselle.

”Pelastakaa Lapset puolustaa erityisesti kaikkein heikoimmassa ja haavoittavimmassa asemassa olevia lapsia Suomessa ja maailmalla. Haluamme ensi kevään eduskuntavaalien yhteydessä tuoda esille niiden lasten kokemuksia, jotka eivät tule yleensä kuulluiksi”, Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta sanoo.

”Ensi keväänä valittavan hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on lapsiperheköyhyyden vähentäminen. Parhaat lähtökohdat lasten hyvälle elämälle luodaan yhdessä lasten kanssa, heitä kuunnellen ja heidän ehdotuksiaan vakavasti ottaen”, Markkula-Kivisilta sanoo.

Eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä: Yhtäkään lasta ei jätetä

Köyhyydestä johtuva eriarvoisuus on yksi aikamme vaikeimmista haasteista. Kuluneen vaalikauden aikana tehdyt leikkaukset ja lakimuutokset ovat heikentäneet erityisesti pienituloisten lapsiperheiden asemaa. Perheiden pitkittyneet taloudelliset vaikeudet heijastuvat suoraan lasten ja nuorten hyvinvointiin.

”Eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä. Tähän puututaan esimerkiksi tekemällä toisen asteen koulutuksesta aidosti maksutonta, turvaamalla lastensuojelun laatu ja resurssit sekä palauttamalla subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen”, Markkula-Kivisilta sanoo.

Pelastakaa Lapset haastaa kaikki puolueet ja ehdokkaat sitoutumaan lapsen oikeuksien edistämiseen seuraavalla vaalikaudella.

”Monia päätöksiä on myös tehty ilman, että on ymmärretty tai edes arvioitu päätösten vaikutuksia lapsiin ja lapsiperheisiin. Päätöksenteon lapsivaikutusten arvioinnista pitäisi säätää lailla, mutta sitäkin tärkeämpää on päätöksiä tehdessä ottaa nämä vaikutukset huomioon”, Markkula-Kivisilta sanoo.

Suomen on kannettava vastuunsa maailman lapsista

Maailmalla köyhyys, konfliktit ja tyttöjen syrjintä tarkoittavat ennenaikaista lapsuuden loppua yli miljardille lapselle. Yhä useampi lapsi elää keskellä konfliktia, jossa he ovat alttiita vakaville ihmisoikeusloukkauksille. Esimerkiksi Jemenissä on meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi, jossa nälänhätä uhkaa 5 miljoonaa lasta.

”Suomen on kannettava oma vastuunsa maailman lapsista – meillä on siihen varaa. Siksi kehitysyhteistyön määrärahoja on korotettava seuraavalla vaalikaudella merkittävästi ja Suomen on lopetettava asevienti sotaa käyviin maihin”, Markkula-Kivisilta sanoo.

Pelastakaa Lasten eduskuntavaalitavoitteet 2019

Pelastakaa Lapset julkaisee vaatimuksensa ensi keväänä valittavalle hallitukselle Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2018. Tutustu vaatimuksiin kokonaisuudessaan: www.pelastakaalapset.fi/eduskuntavaalit