Pelastakaa Lasten asiantuntijoilla huoli lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten mahdollisesta kasvusta poikkeusolojen aikana 

Pelastakaa Lasten asiantuntijoilla huoli lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten mahdollisesta kasvusta poikkeusolojen aikana 

Pelastakaa Lasten ylläpitämän Nettivihje-palvelun vihjemäärätlapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta kuva- ja videomateriaalista ovat nousseet huomattavasti. Pääsiäistä edeltävän viikon aikana käsiteltiin 193 vihjettä, kun aiemmin vihjemäärät ovat viikkoa kohden liikkuneet keskimäärin 50  60 käsitellyn vihjeen välillä.   

Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnon asiantuntijat ovat huolissaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten mahdollisesta kasvusta korona-pandemian poikkeusolojen aikana. Myös Keskusrikospoliisi sekä useat kansainväliset organisaatiot ovat julkisuudessa nostaneet lasten turvallisuuden verkkoympäristöissä erityiseksi huolenaiheeksi. Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnossa on huomattu selkeää nousua saapuneiden vihjeiden määrässä viime viikkojen aikana. Esimerkiksi viikolla 15 käsiteltiin 193 vihjettä, kun normaalisti käsiteltyjen vihjeiden määrä on keskimäärin alle 60 viikossa.  

”On arvioitu, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset lisääntyvät poikkeusolojen aikana. Kun ihmiset ovat enemmän koneiden äärellälaittomaan materiaaliin myös törmätään useammin”, sanoo erityisasiantuntija Eeva Myllys Pelastakaa Lapset ry:stä. 

Digitaalinen media on erottamaton osa myös lasten arkea, ja tämä korostuu nyt ennennäkemättömällä tavalla. Internetiä ja muita digitaalisen verkon toimintoja ja sovelluksia käytetään nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lapsilla on enemmän ylimääräistä aikaa, kun monet harrastukset ovat tauolla ja mahdollisuus tavata ystäviä on rajallinen. Kännykkä ja muut digilaitteet voivat olla ainoa tapa, jolla lapset ja nuoret voivat pitää yhteyttä ystäviin, saada tietoa, kehittää omaa identiteettiään, kommunikoida ja olla osa eri yhteisöjä”, Myllys sanoo. 

Henkilöt, joilla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin, voivat kuitenkin käyttää eri digitaalisen median palveluita väärin. Myös heillä on nyt entistä enemmän aikaa olla ja toimia verkossa. Europol totesi raportissaan (03.04.2020), että korona-pandemian vaikutukset näkyvät jo nyt. Yritykset päästä estetyille, lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältäville verkkosivustoille ovat lisääntyneet ja laittoman, lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin kysyntä on kasvanut. Pimeän verkon keskustelupalstoilla on lisäksi havaittu keskusteluja, joissa vaihdetaan ajatuksia siitä, miten hyödyntää korona-tilannetta ja lasten lisääntynyttä läsnäoloa netissä lasten houkuttelemiseksi seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming).  

Asiantuntijat muistuttavat, ettei grooming ole aina aikaa vievä tai asteittain etenevä prosessi. Lapsi voi joutua seksuaaliväkivallan uhriksi hyvinkin lyhyessä ajassa, jo ensimmäisten viestien aikana. Tekijät voivat myös muokata toimintaansa sen mukaan, millaisesta ja minkä ikäisestä lapsesta on kyse.  

Pelastakaa Lapset ylläpitää Nettivihje.fi-palvelua, jonne kuka tahansa voi ilmoittaa, jos kohtaa verkossa lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia tai lapsen houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin. Asiantuntijatiimi analysoi jokaisen palveluun saapuneen vihjeen sisällön ja välittää tiedon kaikesta laittomasta toiminnasta ja materiaalista Suomessa Keskusrikospoliisille sekä INHOPE-vihjepalveluverkoston kautta siihen maahan, jossa laiton aineisto sijaitsee. Kansainvälisen vihjepalveluverkoston välityksellä tieto välittyy myös poliisiorganisaatio Interpolille.  

Suojele lasta verkossa  

Pelastakaa Lasten asiantuntijat kehottavat lasten huoltajia aloittamaan turvataitokasvatuksen viimeistään nyt. Liian usein turvataitokasvatus aloitetaan vasta, kun jotakin on jo sattunut. Vanhempien ja huoltajien tulee tarjota lapsille ja nuorille riittävästi tietoa siitä, miten toimia turvallisesti verkossa, millaisia riskejä netissä saattaa tulla vastaan ja miten toimia tilanteessa, jossa lapsi näkee tai kokee jotakin outoa tai häiritsevää. Sanoita lapselle myös näitä hämmentäviä ja hankalia tilanteita ja korosta, että lapsen tulee aina kertoa kokemastaan aikuiselle”, Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Pauliina Sillfors pyytää. 

Paras keino suojella lasta ja nuorta on olla kiinnostunut hänen digiarjestaan. Anna lapsen opettaa ja näyttää sinulle, mitä hän verkossa ja digilaitteellaan tykkää tehdä. Positiivisen ja avoimen keskustelun kautta on helpompi ottaa puheeksi myös vaikeammiksi koetut teemat, kuten lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta. Keskustelemalla aiheesta välität lapselle myös tärkeän viestin – aikuiselle voi ja pitää puhua digitaalisen median käyttöön liittyvistä aiheista, myös sellaisista aiheista, jotka voivat lapsesta tuntua noloilta. Puhumatta jättäminen ei suojele lasta, päinvastoin”, muistuttaa Sillfors.  

Pelastakaa Lapset on vaatinut hallitusta toimimaan tehokkaammin lasten ja nuorten turvataitokasvatuksen edistämiseksi.  “Vuosille 2020-2025 laaditussa kansallisessa Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmassa on tavoitteita lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Nykytilanne osoittaa, että näissä toimissa ei tule viivytellä”, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n vaikuttamistyön asiantuntija Tiina-Maria Levamo.