Pelastakaa Lapset toimii koronavirusta vastaan ympäri maailman

Pelastakaa Lapset toimii koronavirusta vastaan ympäri maailman

Koronaviruksen vaikutukset ovat tuntuvia kaikkialla. Pelastakaa Lapset on kriisin alusta lähtien ollut lasten ja perheiden tukena kautta maailman. Ponnistelemme sen eteen, että viruksen leviäminen hidastuisi ja autamme kriisistä kärsiviä lapsia sekä heidän perheitään ja yhteisöjään selviytymään vaikean ajan yli.

Toimimme kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden auttamiseksi. Suojelemme lapsia ja toimimme viruksen leviämisen hidastamiseksi niissä maissa, joissa virusepidemia on jo levinnyt laajalti, sekä myös alueilla jotka vielä varautuvat tartuntoihin. Toiminnassamme huomioimme erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat lapset, jotka elävät maailman köyhimmissä maissa sekä konflikteista ja luonnonkatastrofeista kärsivillä alueilla.

Keskitämme toimintaamme erityisesti alueille, joissa epidemian puhkeamisella voisi olla katastrofaalisia seurauksia. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi Syyrian konfliktista kärsivät alueet sekä suuret pakolaisleirit, kuten Cox’s Bazar Bangladeshissa, jossa elää 855 000 Myanmarista paennutta rohingya-vähemmistön jäsentä.

Pelastakaa Lapsilla on pitkä kokemus vaarallisten tautien vastaisesta työstä hyvinkin haastavissa olosuhteissa.

Hyvien hygieniakäytäntöjen edistäminen

Kampanjointi käsienpesun ja muiden hyvien hygieniakäytäntöjen puolesta on tehokas tapa estää viruksen leviäminen. Jaamme perheille saippuaa, desinfiointiainetta sekä muita tässä tilanteessa äärimmäisen tärkeitä hygieniatarvikkeita esimerkiksi Syyrian konfliktista kärsivillä alueilla sekä Jemenissä. Vahvistamme hygieniaa myös parantamalla veden saatavuutta.

Olemme kehittäneet lapsille, heidän vanhemmilleen sekä terveystyöntekijöille suunnattuja tietoaineistoja hygienian ja terveyden edistämisestä. Kampanjoimme ja välitämme tietoa kaikkia keinoja käyttäen. Esimerkiksi Mosambikissa hyödynnämme julisteita ja koulutamme terveystyöntekijöitä tiedon välittämiseen yhteisöissä.

Terveyden edistäminen

Autamme perheitä, yhteisöjä ja terveydenhuoltoa ennaltaehkäisemään viruksen leviämistä ja vahvistamme näiden toimintakykyä epidemian puhkeamisen varalta. Varustamme terveystyöntekijöitä tarvittavilla tiedoilla, taidoilla sekä välineillä tartuntojen diagnosointiin ja sairaiden hoitamiseen Muun muassa Somaliassa olemme yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa kouluttaneet laboratoriotyöntekijöitä, lääkäreitä ja hoitajia viruksen torjumisesta.

Tuemme lapsia selviytymään kriisistä myös henkisesti. Maissa kuten Afganistanissa olemme tuottaneet laajaan käyttöön tietoaineistoja lasten mielenterveydellisen sekä psykososiaalisen tuen antamisesta.

Lasten koulutuksen ja oppimisen varmistaminen

Oppilaitosten sulkeutuminen on vaikuttanut lasten opintoihin ympäri maailman. Jo käynnissä olevia lasten koulunkäyntiä ja oppimista edistäviä ohjelmia on sopeutettu tilanteen vaatimuksiin. Mahdollistamme etäopintoja kouluttamalla opettajia ja vapaaehtoisia sekä tuottamalla opetus- ja oppimateriaaleja. Tuemme opetusviranomaisia järjestämään sopeutettua opetusta niin, että varsinkin kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat lapset pääsevät osallisiksi tähän.

Myös lasten koulutukseen liittyvässä työssä panostamme kriisiin liittyvä tietämyksen lisäämiseen. Huolehdimme myös siitä, että lasten koulutusta koskevissa suunnitelmissa ja ohjeissa huomioidaan lisääntyneet lasten suojelun tarpeet. Esimerkiksi Ugandassa lastensuojelu ja hygieniatietoisuuden lisääminen on liitetty osaksi television ja radion kautta lähetettäviä opetusohjelmia, joiden tuotannoissa olemme olleet mukana.

Tyttöjen ja naisten tukeminen

Jokaisessa kriisissä tyttöjen ja naisten asema on erityisen vaikea. Perheenjäsenten sairastuessa tai menettäessä toimeentulonsa osana koronakriisin taloudellisia vaikutuksia, tyttöihin ja naisiin kohdistuvat paineet kasvavat. Tytöt joutuvat usein huolehtimaan nuoremmista sisaruksistaan ja vanhemmista sukulaisistaan. Kriisitilanteissa on myös vaarana, että tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta lisääntyy.

Lastensuojelua vahvistavassa työssämme kaikkialla maailmassa huomioimme tilanteen synnyttämät tyttöjä koskevat haasteet. Tuemme myös erityisen vaikeassa tilanteessa olevia perheitä muun muassa varmistamaan toimeentulonsa, auttamalla heitä pääsemään sosiaaliturvan palvelujen piiriin tai jakamalla heille käteisavustusta. Myös näillä toimilla on ratkaiseva merkitys tyttöjen ja naisten aseman parantamisessa.

Pakolaislasten auttaminen

Maailmanlaajuisesti noin 70 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa paetessaan sotaa, väkivaltaa ja vainoa. Heistä puolet on lapsia. Paenneet lapset ja perheet ovat erityisen haavoittavassa asemassa.

Kodeistaan paenneiden leireillä Syyriassa ja muualla, jaamme hygieniapakkauksia ja levitämme tietoa siitä, miten toimia viruksen leviämistä vastaan. Sen isäksi, että opastamme lapsia ja perheitä siitä, miten suojautua tartunnalta, ponnistelemme parantaaksemme heidän elinolosuhteita.