Pelastakaa Lapset: Suomen otettava vastaan pakolaislapsia Kreikasta

Pelastakaa Lapset: Suomen otettava vastaan pakolaislapsia Kreikasta

Pakolaislasten tilanne Kreikan saarilla on kestämätön, ja he tarvitsevat välittömästi apua. Monet lapsista joutuvat yöpymään likaisissa ja turvattomissa olosuhteissa. Lapset kärsivät sairauksista. Toivottomassa tilanteessa useat heistä ovat jopa vahingoittaneet itseään. Pelastakaa Lapset vaatii hallitusta toimimaan näiden lasten auttamiseksi.

Kreikassa on yli 5000 ilman huoltajaa liikkeellä olevaa lasta. Kreikka on vedonnut muihin EU:n jäsenmaihin näiden lasten auttamiseksi. Ranska on jo luvannut ottaa vastaan 400 lasta. Suomella on valmius ottaa vastaan Kreikassa olevia lapsia – hallitus ei ole kuitenkaan tehnyt asiasta päätöstä.

Kreikan saarilla läpikulkumatkalla olevien, kotimaastaan paenneiden lasten tilanne on jo pitkään ollut kestämätön. Saarilla olevista yli 41 000 pakolaisesta ja turvapaikanhakijasta kolmannes on lapsia. Pelkästään Morian leirillä, Lesboksen saarella on 18 000 ihmistä, kun leiri on alun perin suunniteltu enintään 2200 hengelle.

Saarten pakolaisleirien ja keskusten vastaanottokyky on ylittynyt moninkertaisesti, eikä odottaville löydy suojaa. Lapset asuvat epähygieenisissä ja usein hyvin turvattomissa oloissa ja nukkuvat vuoroissa. He tarvitsevat akuutisti lääkärin hoitoa sekä psykologista tukea. Ilman huoltajaa olevien lasten tilanne on erityisen huolestuttava.

– Suurin osa Kreikan leireillä olevista lapsista on kotoisin Afganistanista ja Syyriasta. Pelastakaa Lasten tuore Loppu sodalle lapsia vastaan -raportti osoittaa, että kumpikin maa on lapsille erityisen vaarallinen. Afganistanissa sodan vuoksi kuolee lapsia enemmän kuin yhdessäkään toisessa maassa, sanoo Pelastakaa Lasten vaikuttamistyön asiantuntija Tapio Laakso.

Vastaanottojärjestelmään tehtävien parannusten sijaan Kreikka suunnittelee avaavansa saarille suljettuja vastaanottokeskuksia, joihin saarilla odottavat ja turvaa etsivät ihmiset siirrettäisiin. Pelastakaa Lapset ei hyväksy lasten siirtolaisuudesta johtuvaa säilöönottoa. Vapauden riisto on haitaksi lapsen kehitykselle ja kasvulle, eikä ole lapsen edun mukainen järjestely.

Tilanne on Kreikan kannalta kestämätön, koska se joutuu maantieteensä vuoksi huolehtimaan suurista määristä tulijoita. Suomen tulisi tässä tilanteessa vastaanottaa erityisesti kaikkein haavoittavimmassa asemassa olevia lapsia, joilla on esimerkiksi vamma, terveysongelmia tai muu vastaava haavoittuvuus.

Suomessa on hyvää osaamista ilman huoltajaa saapuneiden lasten vastaanotosta ja tukemisesta sekä tiloja alaikäisyksiköissä, joista osaa on pidetty valmiudessa, vaikka tulijoita on ollut vähän. Lisäksi ilman huoltajaa tulleiden lasten turvapaikkapuhuttelut sujuvat Suomessa hyvin ja ammattimaisesti lapset huomioiden. Ilman huoltajaa tulleiden lasten kokeneita edustajia on runsaasti käytettävissä, koska lähes kaikki täällä jo olevat nuoret ovat täyttäneet 18 vuotta.

Pelastakaa Lapset on tukenut ilman huoltajaa Suomeen tulleita lapsia vuodesta 2015 lähtien tarjoamalla muun muassa asuinjärjestelyjä, sijaisperheitä sekä tukiperhetoimintaa lapsille.
Pelastakaa Lapset on tänään avannut vetoomuksen, jolla vaaditaan Suomen hallitusta tekemään päätös ja käynnistämään toimenpiteet haavoittavassa asemassa olevien pakolaislasten vastaanottamiseksi Kreikasta.

Allekirjoita vetoomus: www.pelastakaalapset.fi/kreikka

Pelastakaa Lasten Loppu sodalle lapsia vastaan -raportti (Stop the War on Children 2020 – Gender matters)