Pelastakaa Lapset sai palvelutuotannon laadun tunnustuspalkinnon

Pelastakaa Lapset vastaanotti kolmannen SHQS-laaduntunnustuksen lastenkodeillemme ja perhekuntoutusyksiköillemme. SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS lyhenne tulee termistä Social and Health Quality Service. SHQS-laatuohjelma ja arviointikriteeristö pohjautuu kansainvälisen kattojärjestön The International Society for Quality in Health Care – ISQua:n periaatteisiin sekä auditointeja ja laaduntunnustusten myöntämistä koskeviin vaatimuksiin.

”Olemme lastensuojelun toimijoiden pioneerien joukossa läpäisseet laaduntunnustuksen kriteerit sinnikkään työn tuloksena ensimmäisen kerran jo vuonna 2012 ja kyenneet ylläpitämään laatuohjelman edellyttämää tasoa siitä lukien. Kiitos tästä kuuluu jokaiselle toiminnassa mukana olleelle työntekijälle. Laadun ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa, yhdessä tehtävää työtä”, sanoo palvelutoiminnan johtaja Anu Lehto Pelastakaa Lapset ry:stä.

”Tämänkertaisen ulkoisen auditoinnin yhteydessä saimme erityiskiitosta siitä, miten lasten osallisuus näkyy meidän prosesseissamme. Tämä on meille lasten oikeuksia ja osallisuutta ajavana järjestönä erityisen mieleinen maininta”, Lehto kertoo.

Kuva: Palvelutoiminnan johtaja Anu Lehto ja kehittämispäällikkö Tove Lönnqvist vastaanottivat laaduntunnustuksen juhlavassa tilaisuudessa Messukeskuksessa.