Pelastakaa Lapset pitää hallituksen päätöstä keskeyttää Suomen asevienti Jemenin sodan osapuolille erittäin myönteisenä

Torstaina 22.11. julkistetun hallituksen ilmoituksen mukaan uusia asevientilupia ei myönnetä Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin. Pelastakaa Lapset kiittää hallitusta tästä päätöksestä lopettaa Suomen asevienti Jemenin konfliktin osapuolille.

Päätöksen myötä hallitus osoittaa esimerkillistä vastuunkantoa. Päätöksen perusteluissa hallitus nosti nimenomaan esiin Jemenin hälyttävän humanitaarisen tilanteen.

– Hallituksen päätöksen myötä Suomi osoittaa, että maamme ei halua myötävaikuttaa konfliktin jatkumiseen eikä täten lisätä Jemenin lasten kärsimyksiä, sanoo Tapio Laakso, Pelastakaa Lasten vaikuttamistyön neuvonantaja.

– Aseiden tai muiden sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen tarvikkeiden myynti selkkauksen osapuolille voi merkittävästi lisätä lapsen oikeuksien rikkomuksia ja altistaa heidät äärimmäiselle väkivallalle ja kärsimykselle, jatkaa Laakso.

– Pelastakaa Lapset pitää aseviennin lopettamista siinäkin mielessä myönteisenä, että se on omiaan lisäämään painetta rauhanomaisen ratkaisun löytämiseen. Aiemmin muun muassa Tanska ja Saksa ovat Euroopan maista päätyneet samankaltaisiin ratkaisuihin asevientikysymyksessä.

Aseviennin lopettamiselle suuri kannatus
Pelastakaa Lasten vetoomus Suomen aseviennin keskeyttämiseksi kaikille Jemenin sodan osapuolille keräsi peräti yli 8600 allekirjoitusta. Tämä osoittaa, että kansalaisten parissa kannetaan suurta huolta sotatarvikkeiden viennin seurauksista. Suomalaiset eivät halua nähdä suomalaisia sotatarvikkeita käytettävän Jemenin kaltaisissa väkivaltaisissa konflikteissa, jossa konfliktista kärsii erityisesti lapset ja muu siviiliväestö.

Pelastakaa Lapset kiittää kaikki kampanjaan osallistuneita.