Pelastakaa Lapset on tyytyväinen uuden hallitusohjelman panostustuksista maksuttomaan toisen asteen koulutukseen

Pelastakaa Lapset on tyytyväinen uuden hallitusohjelman panostustuksista maksuttomaan toisen asteen koulutukseen

Pelastakaa Lapset -järjestön pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta kommentoi tuoreeltaan uutta hallitusohjelmaa tyytyväisenä siitä, että uusi hallitus haluaa panostaa maksuttoman toisen asteen toteuttamiseen ja varhaiskasvatukseen.

– Pelastakaa Lapset on kampanjoinut jo pitkään maksuttoman toisen asteen koulutuksen puolesta. Tervehdimme ilolla sitä, että ammatillisesta koulutuksesta ja lukiosta ollaan nyt tekemässä maksutonta kaikille opiskelijoille. Näin ainakaan oppimateriaaleja koskevien korkeiden kustannusten ei pitäisi enää rajoittaa nuorten opiskelua, Markkula-Kivisilta sanoo.

Nyt kun oppivelvollisuusikää nostetaan, on arvioitava uudistuksen vaikutukset haavoittavimmassa asemassa oleviin nuoriin, jotta tuetaan toiselle asteelle myös niitä, joilla on ollut haasteita jo peruskoulussa. Näiden nuorten osalta moninaista tukea tarvitaan jo koko peruskoulun ajan, jotta luodaan onnistuneet edellytykset toisen asteen opinnoille.

Varattomuudesta johtuvat huolet painavat vähävaraisia toisella asteella opiskelevia nuoria. [1] Jopa 17 prosenttia nuorista sanoo joutuneensa rahanpuutteen vuoksi karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan [2] Koulutuksen ulkopuolella olevien keskeyttämisen syitä ovat lisäksi heikko opintomenestys, motivaatio, terveyshaasteet ja tuen puute. [3]

Opetuksen laatu tai maantieteellisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella eivät korjaannu oppivelvollisuusikää nostamalla vaan tarvitaan panostusta opiskelua edistäviin tukitoimiin ja opiskelupolkuihin.

– Vähävaraisissa perheissä asuvien nuorten opiskelua tukee huomattavasti se, jos perheessä voidaan hyvin. Siksi lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä palveluja, perusturvaa ja työllisyyttä kohentamalla, Markkula-Kivisilta muistuttaa.

Pelastakaa Lapset huomauttaa, että tulevalla hallituskaudella hallituksen on tehtävä keskeisistä lapsia koskevista uudistuksista lapsivaikutusten ennakko- ja jälkiarviointia – ja olla myös valmis tarvittaessa muuttamaan linjauksiaan lapsen edun mukaisesti.

Pelastakaa Lapset kiittää hallitusohjelmaa lisäksi panostuksista varhaiskasvatukseen.

-Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen on hyvä päätös. Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja kehitystä, edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja kaventaa hyvinvointieroja, Markkula-Kivisilta sanoo.

[1] Maksuton koulutus on monelle liian kallis – Selvitys toisen asteen opintojen kustannuksista (Pelastakaa Lapset 2017)
[2] Vuoden 2017 Nuorisobarometri
[3] Vuoden 2017 Nuorisobarometri