Pelastakaa Lapset on ohjannut jo 400 000 euroa ruokatukeen kotimaassa – hallituksen on kohdennettava riittävästi varoja lapsille ja nuorille

Pelastakaa Lapset on ohjannut jo 400 000 euroa ruokatukeen kotimaassa – hallituksen on kohdennettava riittävästi varoja lapsille ja nuorille

Pelastakaa Lapset tukee kotimaassa koronavirustilanteen takia ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä muun muassa jakamalla lahjakortteja ruokakauppaan. Järjestö on lahjoitusten turvin ohjannut yhteensä jo 400 000 euroa perheille ruokatukeen. Pelastakaa Lapset saa avunpyyntöjä ahdinkoon ajautuneilta lapsiperheiltä päivittäin. Järjestömme peräänkuuluttaa, että koronaepidemiasta selviytymiseksi valtion ja kuntien on nyt investoitava lapsiin ja nuoriin.

Koronaviruksen aiheuttama kriisi ajaa yhä useampia perheitä taloudelliseen ahdinkoon. Poikkeustilanteen aiheuttamat lomautukset, työttömyys ja haasteet useiden eri sektoreiden yrittäjien toimintaedellytyksiin vaikuttavat yhä useamman perheen tilanteeseen. Taloudellisia vaikeuksia kohtaavat nyt myös ne perheet, joiden tilanne oli ennen kriisiä vakaa. Pelastakaa Lapset saa avunpyyntöjä lapsiperheiltä päivittäin.

“Yhdistyksiltämme tulleiden viestien mukaan apua tarvitsevia perheitä yhdistää epätietoisuus tulevasta. Vaikeuksiin ovat joutuneet nyt myös yrittäjäperheet ja lomautetut, joiden tilanne on muuttunut äkisti. Erityisen huolestuttavaa on, että lapset ja nuoret kantavat Lapsen ääni 2020 -kyselyn mukaan huolta perheensä taloudellisesta selviytymisestä, eivätkä voi siihen itse edes vaikuttaa”, sanoo Pelastakaa Lasten kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön johtaja Riitta Kauppinen.

Kauppinen muistuttaa myös, että katsetta on käännettävä kesälomakauteen, jonka aikana lapset saattavat jäädä ilman hoivaa, vertaistukea ja turvallisten aikuisten apua. ”Harrastukset ja palvelujärjestelmän toimivuus ovat avainasemassa, jotta lapset, nuoret ja perheet saavat tukea hyvinvointiinsa myös kesän aikana”, sanoo Kauppinen.

Pelastakaa Lapset avasi pari kuukautta sitten uuden ruoka-apuhankkeen jakaakseen koronavirustilanteen takia ahdinkoon joutuneille lapsiperheille 70 euron lahjakortteja ruokakauppaan. Ruokatuen jakamiseen on lähtenyt mukaan jo 52 paikallisyhdistystä ja viisi Pelastakaa Lasten aluetoimistoa. Hanke rahoitetaan täysin lahjoitusvaroin. Suomalaisten yksityislahjoittajien ja yritysten tuella ruokalahjakorttien jakoon on ohjattu jo 400 000 euroa.

”Olemme erittäin kiitollisia jokaiselle ruoka-apuhankettamme tukeneelle lahjoittajalle. Teidän ansiostanne pystymme rahoittamaan 5714 kappaletta 70 euron lahjakortteja kaikkein tukalimpaan ahdinkoon joutuneille perheille. Sydämellinen kiitos myös lahjakorttien jakelusta vastaaville vapaaehtoisille ja paikallisille yhteistyökumppaneille”, sanoo Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmasta vastaava asiantuntija Aino Sarkia.

Sarkia kokoaa tukea saaneiden palautteita tilanteesta. Niissä näkyy perheiden vaikea taloudellinen tilanne ja lahjakortin tuoma konkreettinen apu perheen arkeen. Eräs huoltaja kuvaili avun merkitystä näin: “Kaksi viikkoa eteenpäin on nyt pelastettu!” Toinen apua saanut puolestaan totesi: “Lahjakortti auttaa todella paljon nyt, kun perheen molemmat aikuiset on lomautettu koronatilanteen vuoksi. Kiitos.”

Laajoja toimenpiteitä lapsiperheiden toimeentulon varmistamiseksi tarvitaan

Järjestöjen ja kolmannen sektorin vahvuus on reagoida nopeasti kriisitilanteessa ja siellä, minne valtion ja kuntien tuki ei akuutissa vaiheessa yllä tai ehdi. Pelastakaa Lapset muistuttaa, että hallituksen ja kuntapäättäjien on kuitenkin jatkossa pystyttävä turvaamaan lapsiperheiden riittävä toimeentulo ja sosiaaliturva, myös poikkeusoloissa. Valtiontaloutta tulee nyt arvioida ja ohjata lapsenoikeuspuutteet hyvin arvioiden: tulevien kehysriihien työskentelyn onnistuminen on tässä merkittävässä asemassa.

”On varmistettava, ettei koronatilanne johda siihen, että lapsilta, nuorilta ja lapsiperheiltä leikataan ilman, että päätösten lapsivaikutukset arvioidaan huolellisesti. Tämä suositus koskee yhtä lailla kuntien taloutta ohjaavia päätöksiä ja toimeenpanoa”, kommentoi Pelastakaa Lasten lapsen oikeuksien erityisasiantuntija Tiina-Maria Levamo.

Pitkällä tähtäimellä lapsiköyhyyden syvenemistä estetään panostamalla koulutukseen ja työssäkäyntiin, sosiaaliturvauudistukseen tarttumalla, työntekoa ja asumista turvaamalla. Myös lapsiasiavaltuutettu on suosittanut näitä toimenpiteitä vuoden 2020 vuosikirjassaan. Lisäksi Euroopan unioni on vastikään edellyttänyt Suomelta sosiaaliturvauudistuksen käynnistämistä.

”Kun hallitus valmistautuu parhaillaan neuvottelemaan neljännestä lisäbudjetista, viestimme päättäjille on, ettei lasten ja nuorten hyvinvointiin suunnatusta tukipaketista tule tinkiä”, sanoo Levamo.